Maahanmuuttokriittisenä puolueena tunnettu perussuomalaiset sai Helsingin maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajuuden, puolue tiedottaa.

Sunnuntaina päättyneissä Helsingin valtuustoryhmien välisissä paikkaneuvotteluissa sovittiin, että perussuomalaiset saa yhteensä kahdeksan puheenjohtajuutta ja varapuheenjohtajuutta valtuustokaudelle 2013-2016.

Puolueen sisäisestä paikkajaosta päätetään ensi viikon aikana.

Muut perussuomalaisten puheenjohtajuudet ovat pelastuslautakunta, poliisin neuvottelukunta ja Helsingin kaupungin 400-vuotissäätiön hallitus.

Lisäksi puolue sai varapuheenjohtajuudet asuntolautakuntaan, sosiaali- ja terveyslautakunnan 1. Sote-jaosto, joka käsittelee toimeentulotukiasioita, sataman johtokuntaan ja suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan.