Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansio oli vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 13,25 euroa tunnilta, miehillä 13,78 euroa ja naisilla 11,17 euroa.

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio oli keskimäärin 13,94 euroa tunnilta, miehillä 14,53 euroa ja naisilla 11,59 euroa.

Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiotyöstä säännölliseltä tehdyltä työajalta maksetun palkan sekä sunnuntai- ja ylityöpalkan perusosat. Kokonaisansio sisältää tämän lisäksi sunnuntai- ja ylityöpalkan korotusosat.

Tilasto kuvaa tietoja noin 365 000 palkansaajasta, joista miehiä on noin 77 prosenttia.

Keskiansio nousi nuoremmista ikäryhmistä vanhempiin edettäessä selvästi 30–39 -vuotiaiden ikäryhmään saakka, jonka jälkeen kehitys oli maltillisempaa. Useimmissa ammattiluokissa keskiansioiden huippu sijoittui 40–49 -vuotiaiden tai tätä vanhempien palkansaajien ikäryhmään.

Suurin tuntipalkka, keskimäärin 19,14 euroa, oli erityisasiantuntijoilla ja seuraavaksi suurin, 14,86 euroa, asiantuntijoilla. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden tuntipalkat olivat keskimäärin 14,16 euroa, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden 13,34 euroa ja toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden 11,74 euroa. Seuraavana olivat palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 10,66 eurolla. Maanviljelijöiden ja metsätyöläisten tuntipalkka oli keskimäärin 9,89 euroa.