Ruotsissa tehty uusi yliopistotason tutkimus arkielämän tasa-arvosta todistaa, että rakkaussuhteet, joissa sukupuoliroolit poikkeavat perinteisistä, joutuvat erityisen kovien paineiden alle. Totuttujen mallien kyseenalaistaminen ja tasa-arvoon pyrkiminen koetaan usein uhkaavana, jopa virheellisenä. Erouhka on esimerkiksi suurempi perheissä, joissa naisen osuus perheen tuloista on suuri. Sama koskee perheitä, joissa mies jää työttömäksi. Kun naisesta tulee pääasiallinen elättäjä, perinteet keikahtavat päälaelleen.