Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin (r) mukaan on tasa-arvon parantumisen kannalta ratkaisevaa, että isille korvamerkitään lisää kuukausia perhevapaista.

Tuoreiden tietojen mukaan suomalaisisät käyttävät huomattavasti vähemmän perhevapaita kuin isät muissa Pohjoismaissa. Suomessa isien osuus perhevapaista on noin kymmenen prosenttia, kun vastaava luku on Norjassa 20 prosenttia ja Ruotsissa ja Islannissa 30 prosenttia.

”Kokemukset ja tilastot osoittavat selkeästi, että useampi korvamerkitty kuukausi isille on ratkaisevaa, jotta yhteiskunta ja perhe-elämä olisi tasa-arvoisempi”, Blomqvist sanoo.

Blomqvist uskoo, että tämä turvaisi myös isien oikeutta vanhemmuuteen. Toisaalta tasapuolisempi jako vanhempien välillä vahvistaa myös tasa-arvoa työelämässä.

”Useampi korvamerkitty isyyskuukausi on myös tärkeää rakenteiden ja asenteiden muuttamiseksi”, Blomqvist sanoo.

Ministerin mukaan isät, jotka haluavat käyttää pidempää perhevapaata, kohtaavat nykypäivänä ”näkymättömiä esteitä yhteiskunnassa ja työpaikoilla”.

Blomqvist osallistui Pohjoismaisen ministerineuvoston ”State of Nordic Fathers” raportin julkistamistilaisuuteen Kööpenhaminassa 14 marraskuuta. Hallitus on hallitusohjelmassa päättänyt uudistaa perhevapaita niin, että äidit ja isät saavat yhtä monta korvamerkittyä kuukautta. Isille merkittyjä ansiosidonnaisia perhevapaita pidennetään ilman että äidille tällä hetkellä osoitettu osuus lyhenee, ministerin tiedotteessa kerrotaan.