Tasavallan presidentin kanslia kertoo sitoutuneensa toteuttamaan kestävää kehitystä yhteiskuntasitoumuksen muodossa. Kanslian tavoitteiden toteutumista voi seurata Sitoumus 2050 -sivustolla.