Osa lapsista kokee olevansa erittäin yksinäisiä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsemme-lehden mukaan lapsen yksinäisyys haittaa arkea ja varsinkin koulutyötä ja pitkään jatkuessaan liittyy vahvasti muun muassa masentuneisuuteen ja päihteiden käyttöön.