Kiinan kauppaministeriö ilmoitti lauantaina säädöksestä, jota voidaan pitää vastaiskuna Yhdysvaltojen Kiinalle asettamille pakotteille. Kiinan kauppaministeriön tiedotteessa kerrotaan, että jatkossa yritykset eivät saa noudattaa toiminnassaan sellaisia lakeja, jotka kieltävät kaupanteon kiinalaisyritysten kanssa. Sääntö tulee voimaan välittömästi ja sitä sovelletaan tilanteissa, joissa kiinalaisia yksityishenkilöitä, yrityksiä ja instituutioita “perusteetta rajoitetaan” tekemästä normaalia liiketoimintaa.

Käytännössä säännös on vastaisku Yhdysvalloille, joka on tehnyt listan 35 kiinalaisyhtiöstä, joista ainakin osa poistetaan Yhdysvaltojen pörsseistä. Tällä hetkellä poistouhan alla ovat kiinalaiset telekommunikaatioyhtiöt. Perusteena ovat yhtiöiden väitetyt yhteydet Kiinan armeijaan. Viime marraskuussa yhdysvaltalaissijoittajia estettiin ostamasta osakkeita kiinalaisyhtiöissä. Tällöin esimerkiksi indeksirahastojen hoitajat joutuivat karsimaan yhtiöiden osakkeet salkuistaan.

Vaikka säännös on luotu ensisijassa yhdysvaltalaisia säännöksiä vastaan, todetaan sen koskevan kaikkia ulkomaita. Toistaiseksi tietoa säännöksen soveltamisesta on olemassa varsin vähän ja voi kestää ennen kuin säännöksen soveltamisesta saadaan ennakkotapauksia. Toistaiseksi ei myöskään ole tietoa siitä, kuinka laajasti säännöstä sovelletaan. Pahimmassa tapauksessa Kiinassa toimivat yritykset saattavat joutua käytännössä valitsemaan, haluavatko ne rikkoa Kiinan vai Yhdysvaltojen säädöksiä. Yhdysvaltojen Kiinalle asettamien pakotteiden noudattaminen saattaisi rikkoa Kiinan lauantaina julkaisemaa säännöstä.

16-kohtaisesta säännöksestä käy ilmi muun muassa se, että säännösten noudattamista varten luodaan oma valvontamekanismi. Jokaisen kiinalaisen yksityishenkilön tai yrityksen tulee raportoida kauppaministeriölle 30 päivän kuluessa, mikäli ulkomaiset säännökset ovat haitanneet heidän liiketoimintaansa. Tarvittaessa valituksen voi tehdä anonyymisti.

Mikäli kauppaministeriö toteaa ulkomaisten säädösten haitanneen liiketoimintaa, asettaa ministeriö kieltotuomion ulkomaisia säädöksiä noudattanutta osapuolta kohtaan. Jos ulkomaisten säännöksen noudattamisen katsotaan haitanneen merkittävästi yksityishenkilöä tai yritystä, voi päätyä pahimmassa tapauksessa oikeuden käsittelyyn. Ministeriö lupaa myös tarjota taloudellista tukea niille yrityksille, joiden liikevaihto on kärsinyt tilanteesta.

LUE SEURAAVAKSI: