Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan sukupuolten välinen palkkaero kaventui viime vuonna, tosin ainoastaan 0,6 prosenttiyksikköä. Kun