Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio on vastannut sähköpostitse kotieläintilallisille, jotka pahoittivat mielensä Haukion kiitospuheesta Eläinsuojelugaalassa. Haukio kokee tulleensa väärinymmärretyksi ja myös tahallisesti väärin tulkituksi.

Haukio kiistää omassa vastauskirjeessään joitakin väitteitä, joita tilalliset esittivät presidenttiparille lähettämässään kirjeessä.

”Toisin kuin kirjeessänne esitätte, en ole missään yhteydessä ’puhunut kotieläintuotannon lopettamisen puolesta’. Kiitossanoissani en myöskään puhunut suomalaisesta ruoantuotannosta enkä ruoantuottajista; en maininnut mitään tuottajaryhmää, eläinryhmää tai tuotantotapaa, vaan puhuin eläinperäisten hyödykkeiden tuotannosta laajemmassa mittakaavassa. Eläimiä ei tuoteta vain ravinnoksi vaan myös lukemattomiin muihin tarkoituksiin. Pidän hyvin valitettavana sitä, millä tavoin puhettani on eri yhteyksissä vääristelty ja tulkittu tahallisesti väärin”, Haukio kirjoittaa tuottajille.

Hän korostaa tuoneensa esiin, että ”kuluttajat voivat ostovalinnoillaan vaikuttaa siihen, millaisissa olosuhteissa tuotantoeläimiä kasvatetaan ja miten niitä kohdellaan”. Haukio selitti myös Twitterissä, että hän viittaa kysynnän ja tarjonnan lakiin.

”Yhä useampi kuluttaja arvostaa eettisesti tuotettua, olipa kyse sitten mistä tahansa eläinperäisestä tuotteesta. Jos ja kun eläinten hyvinvointitarpeet huomioidaan yhä laajemmin, kuluttajat tämän varmasti valinnoillaan palkitsevat”, kirjoittaa Haukio, joka kirjeessään kehuu luomutuotantoa.

Haukio toteaa olevansa kotieläintilallisten kanssa samaa mieltä siitä, että myös lemmikkieläinten jalostukseen ja pitämiseen liittyy ongelmia. Tuottajien kirjeessä hämmästeltiin sitä, että ”epäeettinen” lemmikkien pitäminen jätetään huomiotta, mutta ”eläinten ystävän sädekehää kiillotetaan puhumalla kotieläintuotannon lopettamisen puolesta”.

”Olen kanssanne samaa mieltä kirjeessänne esittämistänne lemmikkieläinten jalostuksen ja pidon monista ongelmista. Olen monissa eri yhteyksissä ottanut kantaa myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin ja paremman kohtelun puolesta”, Haukio kirjoittaa.

Hän korostaa myös puolisonsa, presidentti Sauli Niinistön tuoneen esiin arvostavaa näkemystään suomalaisten maataloustuottajien työstä. Tämän arvostuksen myös Haukio kertoo jakavansa.

”Arvostan suuresti työtä, jota tuottajakunnassa on tehty ja tehdään tuotantoeläinten paremman hyvinvoinnin puolesta”, hän kirjoittaa.

Haukion vastauksen julkaisi Facebookissa maidontuottaja, seminologi Johanna Niskanen, joka myös lähetti presidenttiparille alkuperäisen, tuottajien kokoaman kirjeen. Tasavallan presidentin kansliasta vahvistetaan Uudelle Suomelle, että Facebookissa julkaistu teksti on yhtenäinen rouva Jenni Haukion lähettämän vastauksen kanssa. Koko Haukion lähettämä vastaus luettavissa jutun alaosassa.

Niskasen mukaan hänen kirjeensä allekirjoitti 1127 ”maaseudun ammateissa ja elämäntehtävässä toimivaa ihmistä”. Allekirjoittajat ihmettelevät, miksi useat julkiset lausunnot päätyvät usein syyttämään suomalaista kotieläintuottajaa.

”Toivomme, että otatte huomioon jatkossa, että suomalainen kotieläintuotanto on tärkeä peruspilari yhteiskunnassamme, eikä valtakunnan johtavilla tahoilla tai voimakkailla mielipidevaikuttajilla ole varaa tuomita meitä noin kevein perustein”, kirjeessä todettiin.

Rouva Jenni Haukio vastaanotti Suomen Eläinsuojelun Kiitos eläimiltä -palkinnon perjantaina Eläinsuojelugaalassa. Iltalehden mukaan hän totesi kiitospuheessaan, että Suomessa kuolee 70 miljoonaa tuotantoeläintä vuosittain.

”Jokainen niistä eläimistä olisi halunnut elää”, Haukio sanoi Iltalehden mukaan ja vetosi kuluttajiin.

”Jos kulutus ehtyy, ehtyy myös tuotanto ennen pitkää.”

Jenni Haukion vastaus tilallisille kokonaisuudessaan:

”Hyvä Johanna Niskanen sekä muut 4.11. päivätyn kirjeen allekirjoittajat,

Kiitos kirjeestänne, jossa viittaatte 1.11. Suomen Viihde- ja Kulttuuriseura ry:n ja Suomen Eläinsuojelu SEY:n järjestämässä Eläinsuojelugaalassa lausumiini kiitossanoihin minulle myönnetyn Kiitos eläimiltä –tunnustuksen johdosta. Gaalan teemana oli tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen.

Koska julkisuudessa puheestani on julkaistu vain yksittäisiä lauseita asiayhteydestään irrotettuna, tässä tiedoksenne aihetta tarkentavat, 4.11. Iltasanomissa julkaissut kommenttini:

”Kuluttajat voivat ostovalinnoillaan vaikuttaa siihen, millaisissa olosuhteissa tuotantoeläimiä kasvatetaan ja miten niitä kohdellaan. Tiedän, että myös tuottajakunnassa on halua toimia saman suuntaisesti, ottaen eläinten hyvinvointitarpeet yhä kattavammin huomioon.

Olen monissa eri yhteyksissä puhunut suomalaisen ruoantuotannon ja lähiruoan sekä suomalaisen maaseudun elinvoimaisuuden puolesta. Keskustelua eläinten hyvinvoinnista olisi voitava käydä rakentavasti erilaisia mielipiteitä kunnioittaen, ilman vastakkainasettelua eläinten ja laillista elinkeinoa harjoittavien tuottajien välillä.”

Toisin kuin kirjeessänne esitätte, en ole missään yhteydessä ”puhunut kotieläintuotannon lopettamisen puolesta”. Kiitossanoissani en myöskään puhunut suomalaisesta ruoantuotannosta enkä ruoantuottajista; en maininnut mitään tuottajaryhmää, eläinryhmää tai tuotantotapaa, vaan puhuin eläinperäisten hyödykkeiden tuotannosta laajemmassa mittakaavassa. Eläimiä ei tuoteta vain ravinnoksi vaan myös lukemattomiin muihin tarkoituksiin. Pidän hyvin valitettavana sitä, millä tavoin puhettani on eri yhteyksissä vääristelty ja tulkittu tahallisesti väärin.

Olen tuonut esiin, että kuluttajat voivat ostovalinnoillaan vaikuttaa siihen, millaisissa olosuhteissa tuotantoeläimiä kasvatetaan ja miten niitä kohdellaan. Tähän pohjautunee osaltaan esimerkiksi luomutuotettujen hyödykkeiden suosio. Kuten Luomu Pro ry:n toimesta on MTV:lle 12.7.2019 kommentoitu: ”Luomu Pro ry:n mukaan luomussa yhdistyvät luonnon sekä eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaimmat tuotantotavat.”

Olen kanssanne samaa mieltä kirjeessänne esittämistänne lemmikkieläinten jalostuksen ja pidon monista ongelmista. Olen monissa eri yhteyksissä ottanut kantaa myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin ja paremman kohtelun puolesta.

Mitä tulee puolisooni, tasavallan presidentti Sauli Niinistöön, hän on tuonut arvostavat näkemyksensä suomalaisten maataloustuottajien työstä lukuisia kertoja julkisuudessa esille, muun muassa Maaseudun Tulevaisuudelle antamissaan haastatteluissa kuten LINKKI

Arvostan suuresti työtä, jota tuottajakunnassa on tehty ja tehdään tuotantoeläinten paremman hyvinvoinnin puolesta. Toivotan teille kaikkea hyvää arvokkaassa toimessanne kotimaisen, puhtaan ja korkeatasoisen ruoan tuottajina myös tulevaisuudessa.

Kunnioittaen,

Jenni Haukio.”