Positiivarien tekemästä kyselytutkimuksesta selviää, että suurin osa suomalaisista viihtyy työpaikoillaan. Vain kolme prosenttia vastaajista kertoi, ettei lainkaan viihdy työssään.

Erinomaisesti viihtyi 25 prosenttia, aika hyvin 41 prosenttia ja kohtuullisesti 21 prosenttia vastaajista. 10 prosenttia vastasi, ettei viihdy erityisen hyvin työssään.

Työpaikkojen suurimmaksi ongelmaksi paljastui kiire. Lähes joka toinen vastaajista kokee töissä kiirettä ja 37 prosenttia katsoo työn olevan henkisesti liian raskasta. Osuus kuulostaa suurelta verrattuna siihen, että suurin osa kuitenkin ilmoitti viihtyvänsä töissä.

- Tilastollisesti voidaan siis arvioida, että lähes miljoona palkansaajaa kärsii jonkinasteisesta työstressistä, Positiivarit tulkitsee.

Työn henkinen raskaus rassaa erityisesti opetus- ja koulutusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviä. Liiallinen kiire puolestaan on pankki-, talous- ja vakuutusalalla työskentelevien ongelma.

71 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että mukavat työkaverit ja hyvä työyhteisö edesauttavat viihtymistä töissä.

Huono työilmapiiri varjostaa joka neljännen ihmisen työpäivää, joka viides kärsii ikävästä pomosta.

38 prosenttia vastaajista kokee, että heikko palkka vähentää työssä viihtymistä. Varsinkin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät kokivat heikon palkan ongelmaksi. Peräti kolmannes teollisuudessa työskentelevistä katsoi työpaikan huonon ilmapiirin heikentävän viihtyvyyttä.

Positiivarit Oy teki helmikuun alkupuolella ”Ajatusten Aamiainen” -palvelussa kyselyn työviihtymisestä. Kyselyyn vastasi 3283 yli 18-vuotiasta suomalaista eri puolilta maata.

Lahtelainen Positiivarit Oy on vuonna 1982 perustettu myönteiseen elämänasenteeseen, elämänhallintaan ja valmennukseen keskittyvä yhtiö ja kustannustalo.