Hallituksen tuoreen linjauksen mukaan kotimaassa voi matkailla tästä päivästä alkaen, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Matkailijoiden ja matkailualan yritysten on tärkeää sitoutua toimiin, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja. Hallitus linjasi asiasta kirjallisessa menettelyssään tänään perjantaina.

”Kotimaanmatkailun avaaminen on järkevä päätös. Matkailusta vastaavana ministerinä koen tärkeäksi saada Suomen matkailun ja talouden taas käyntiin, tietenkin turvallisuus edellä. On selvää, että matkailusektori on kärsinyt koronasta ja tilannetta voidaan helpottaa kotimaanmatkailun avulla. Koska tauti ei vielä ole ohi, vetoan sekä matkailijoihin että matkailuyrittäjiin siinä, että teemme kaikki osamme turvallisen matkailun puolesta”, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kommentoi tiedotteessa.

Kotimaanmatkailun avaamisen ei ennakoida nykyisessä epidemiatilanteessa lisäävän merkittävästi epidemian leviämistä eikä aiheuttavan terveydenhuollon ylikuormittumista myöskään matkailun kohdealueilla. Hallituksen mukaan on kuitenkin varauduttava tilanteen nopeisiin alueellisiin muutoksiin ja paikallisen riskitason nousuihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ohjeet turvalliseen kotimaanmatkailun käynnistämiseen Suomessa. Ohjeet astuvat voimaan välittömästi. Matkailuyritykset ja matkailijat ovat vastuussa ohjeistuksen noudattamisesta ja soveltamisesta omaan toimintaansa.

Vältä matkustamista sairaana ja huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta

Ohjeessa todetaan, että kaikkea matkustamista on tärkeä välttää sairaana. Oireiden ilmaantuessa tulee olla välittömästi yhteydessä oleskelupaikkakunnan terveydenhuoltoon. Riskiryhmään kuuluvien on hyvä keskustella matkustamisesta hoitavan lääkärinsä kanssa.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää ja käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia matkan aikana. Matkailuyritysten tulee kiinnittää erityistä huomiota siivoukseen sekä huolehtia riittävästä varautumisesta ja henkilökuntansa kouluttamisesta. Jos matkailuyrityksessä todetaan koronavirustartunta, vastaa tartunnanjäljitystyöstä sen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri, jonka alueella matkailija oleskelee tai matkailuyritys sijaitsee.

Matkustamista ulkomaille suositellaan edelleen välttämään muista kuin välttämättömistä syistä.

Hallitus ehti saada runsaasti moitteita sekavista ohjeista ennen nyt julkistettua linjausta. Ihmetys heräsi keskiviikkona, kun sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan ja elinkeinoministeri Mika Lintilän linjaukset erosivat täysin toisistaan. Varhila sanoi, ettei kotimaan matkailua suositella, kun taas Lintilä kannusti siihen.

Lue lisää: