Televisiomaksun muuttaminen kaikilta kotitalouksilta kerättäväksi Yle-maksuksi ei ole ihan pulmatonta. Yhtenä ongelmana nähdään tasamaksu, joka ei huomioi maksajan varallisuutta. Toisaalta myös Ylen julkisen palvelun roolia pitäisi tarkentaa, jos maksu kerätään joka kodista.

–Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden kannalta se on ongelmallinen, koska se on varattomille suhteellisesti huomattavasti kalliimpi kuin varakkaille. Muodollinen yhdenvertaisuus saattaa toteutua, kun sanotaan, että kaikki maksavat, kommentoi julkisoikeuden professori Teuvo Pohjolainen Yle-maksua.

Joensuun yliopistossa työskentelevän Pohjolaisen mielestä maksu pitäisi kerätä normaalin verotuksen sisällä, jolloin se olisi automaattisesti progressiivinen.

–Minusta on ongelmallista kutsua sitä maksuksi, jos se ei kytkeydy johonkin palveluun tai suoritteeseen. Perustuslain mukaan kyseessä on ennemminkin vero.

Pohjolaisen mielestä pulmallista onkin, että maksu kerätään kaikilta.

Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professorin Veli-Pekka Viljasen mukaan Ylen julkisen palvelun tehtävät on määritettävä nykyistä tarkemmin, jos päädytään kaikilta kerättävään maksuun.

–Jos jokainen on maksuvelvollinen, täytyy toiminnan silloin olla yleishyödyllistä eikä se voi olla selkeästi kilpailevaa toimintaa kaupallisten toimijoiden kanssa. On vaikea perustella tällaista nimenomaan Yleisradiolle suunnattua maksua, jos Yleisradion rooli ei selkeästi erotu muiden sähköisten medioiden roolista.

Näin ei Viljasen mukaan nyt tapahdu ja siksi lain määritelmiä julkisesta palvelusta olisi tarkennettava.

–Julkinen palvelu näyttää sisältävän ohjelmaformaatteja, joita Ylestä riippumatta näytettäisiin kaupallisessa toiminnassa. Voi kysyä kuinka paljon tällaisia elementtejä voi sisältyä julkiseen palvelun ohjelmaprofiiliin?

Myös Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko on tänään näkökulmassaan pohtinut samaa asiaa kuin asiantuntijatkin, eli Yleisradion roolia.

- Kaupallisten toimijoiden kanssa samojen uutisten kirjoittaminen ei kuulu julkisen palvelun tehtäviin, kirjoittaa Huusko näkökulmassaan.