Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara jatkaa vuokramarkkinoiden ongelmien pohdintaa ja esittää Helsinkiin kaupungin omaa vuokra-asuntoyhtiötä, jonka osuus uustuotannosta olisi selvästi suurempi kuin ARA:n nykyinen 20 prosentin osuus.

–Tämä vuokraisi asuntoja markkinahintaan tarkoituksena tarjonnan avulla painaa markkinahintaa alas. Vuokrataso olisi sellainen, jolla tähdätään pitkäaikaisin vuokrasuhteisiin, mutta asuntoja ei tarvitsisi jonottaa. Tämä vuokra-asuntoyhtiö tuottaisi huomattavaa voittoa – niin kuin nämä erityishyödylliset vuokra-asuntoyhtiötkin nyt tuottavat. Sen tuoton kaupunki korvamerkitsisi asumistarjonnan lisäämiseen, Soininvaara ideoi blogissaan.

Hänen mukaansa kaupungin vuokrakiinteistöt pitäisi perustaa asunto-osakeyhtiöiksi, jotta asuntoja voitaisiin myydä vuokralaisille.

–Meidän veropolitikkamme on säädetty niin, että omistusasuntotien valinnut tulee elämänsä aikana maksaneeksi asumisestaan selvästi vähemmän kuin vuokra-asunnoissa asuva. Tämän halvemman asumismuodon pitäisi olla myös pienituloisten tavoiteltavana. Siksi näitä asuntoja pitäisi myydä asukkaille.

Kun osa asunnoista jopa tapauksessa myytäisiin, niitä voitaisiin Soininvaaran mukaan myydä heti talon valmistuttuakin, jolloin erillisestä Hitas-politiikasta voitaisiin luopua.

–Siis ei tontteja kovan rahan vuokrataloille. Kaupunki rakentakoon itse vuokratalotuotantoa, joka vuokrattaisiin markkinavuokran pintaan asettuvilla vuokrilla. Tulot korvamerkittäisin tarjonnan lisäämiseen. Päämääränä olisi painaa markkinavuokria tarjonnan lisäämisellä alas, hän kommentoi.

Soininvaaran mukaan on paljon hyviä esimerkkejä siitä, kuinka sosiaalinen asuntotuotanto on rauhoittanut ison eurooppalaisen kaupungin asuntotilanteen niin, että kaikki asuvat kohtuullisin kustannuksin.

Näille yhteistä on hänen mukaansa se, että asuntotuotanto on pysynyt kaupungin kasvun tahdissa, mitä taas edesauttaa se, ettei kaupunki kasva kovin nopeasti.

–Jos taas asuntotuotanto pysyy kaupungin kasvun tahdissa, markkinaehtoiset ratkaisutkin toimivat hyvin. Asuntopolitikka toimii, kun asuntoja on tarpeeksi ja vain silloin.

Sen sijaan asuntopula ja hintasäännöstelty asuminen eivät Soininvaaran mukaan sovi yhteen.

–Joko asuntoa joutuu jonottamaan tolkuttoman kauan tai sitten niukkuuden jakamiseen on löytynyt jokin epävirallinen tapa. Tukholmassa lapsi pannaan asuntojonoon jo syntyessään ja koska edullisia asuntoja keskustassa ei riitä kaikille, poliittinen eliitti on päättänyt, että kansa nauttii niistä edustajiensa välityksellä. Muiden on tyydyttävä laillisuuden rajamailla oleviin pimeisiin markkinoihin.

Soininvaara pohti edellisessä kirjoituksessaan sunnuntaina vuokra-asumisen tukemista Suomessa. Hänen mukaansa julkisuudessa paljon moitittu asumistuki ole syynä vuokratason nousuun.

Lue lisää: Karu analyysi vuokra-asunnoista: ”Toimeentulotuki on tuhonnut vuokramarkkinat täydellisesti”