Moni työssä käyvä punnitsee ajatusta opiskelusta työn ohessa. Opiskelujen tavoite saattaa olla selvänä mielessä, mutta tavoite saattaa löytyä myös unelmia pohtimalla. On hyvä pohtia myös, että mitä tekisit, jos nykyinen työ loppuisi, sanoo kehityspäällikkö Tuija Määttä Ilmarisesta.

"Kannattaa miettiä ylipäätään sitä, että mitä jos tämä nykyinen työni loppuisi huomenna, että mitä sitten tekisin", Määttä neuvoo.

Tänään töissä -ohjelmassa keskusteltiin opiskelusta työn ohessa. On arvioitu, että jopa miljoona suomalaista tarvitsee lähitulevaisuudessa uudelleenkoulutusta, sillä työelämän muutos on tiivistahtista.

Tuija Määttä kertoo itse opiskelleensa työnsä ohessa oikeastaan läpi työuransa. Hän on opiskellut täydennyskoulutuksia, valmennuksia, valmistunut coachiksi ja tekee nyt väitöskirjaa. Opiskelusta työn ohessa on muodostunut hänelle tärkeä osa elämää.

"Ajattelen oppimista niin, että se on minulle elämässä ydinprosessi, niin kuin hengittäminen ja nukkuminen", hän sanoo.

Rastor-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowitsin mukaan vastuu osaamisesta on jokaisella itsellään.

"Aiemmin oli helppo ajatella että joku muu on vastuussa minun koulutuksestani ja uralla etenemisestäni. Usein vaade kohdistui työnantajaan. Näkisin että nyt on kuitenkin tapahtunut muutos, jossa yksilö on itse vastuussa urastaan ja urakehityksestään. Toki työnantajayritysten tehtävä on tukea uudistumisessa, mutta ensisijainen vastuu on itsellä", Berkowits sanoo.

Myös omien unelmien pohtiminen on tärkeää, koska unelmat voivat antaa merkityksen opiskelulle, huomauttaa Berkowits. Opiskelu työn ohessa ei aina ole helppoa, mutta kun tavoite on itselle selvä, jaksaa myös haastavampana hetkenä.

"Olen keskustellut paljon ihmisten kanssa ja aika monesti ihmisillä elämässä jää hampaankoloon asiat, jotka ovat jääneet kesken tai jotka ovat olleet mielessä, mutta ei ole uskaltanut lähteä sille matkalle. Oman osaamisen kehittäminen ja sille matkalle lähteminen tai lähtemättä jättäminen saattaa olla tuskaista käsitellä, jos uskallusta ei ole ollut", hän sanoo.

Berkowits luettelee työelämän avaintaidot, joita tulevaisuudessa tarvitaan:

"Taito kommunikoida, paineensietokyky ja priorisointikyky, kyky uudistua ja sietää muutosta sekä laskentataito", hän listaa.

Tuija Määttä lisäisi listalle vielä yhden taidon.

"Lisäisin tähän vielä ajattelun taidon. On se sitten kriittistä tai joustavaa ajattelua muutoksessa ja taitoa ajatella toisin", Määttä sanoo.

Berkowitsin mukaan muutoksessa yksilön oma vastuu omasta osaamisestaan korostuu.