Massachusetts Institute of Techonolgyn tutkijaryhmän keksintö tekee tavallisesta ikkunasta aurinkoenergian kerääjän. Keksintö perustuu kalvoon,