Opetusalan ammattijärjestö OAJ vaatii esiopetuksen laajentamista kaksivuotiseksi siten, että jo viisivuotiaat osallistuisivat esiopetukseen. OAJ:n mukaan asia tulisi kirjata tulevan hallituksen ohjelmaan ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Nykyisin joka viides 5-vuotias ei osallistu varhaiskasvatukseen.

–Yhteiskunnassa tunnustetaan nyt laajemminkin laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen merkitys lapsen koko opinpolulle. OAJ:n seuraavana tavoitteena onkin, että kaikki 5-vuotiaat saadaan esiopetukseen ja muutos sisällytetään seuraavaan hallitusohjelmaan, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Opetusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen on OAJ:n kanssa samoilla linjoilla. Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa Grahn-Laasonen toivoo opetusalan järjestön tapaan, että esiopetuksen pidennys kirjattaisiin hallitusohjelmaan.

Kokoomus on vastustanut oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta opetusministeri arvioi nyt, että jos laajennus tehtäisiin, se pitäisi tehdä alkupäähän eikä jatkamalla sitä perusopetusta pidemmälle.

Oppivelvollisuus alkaa tavallisesti 7-vuotiaana, mutta perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden ”alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen”.

Varhaiskasvatuksen pidentämistä kaksivuotiseksi ja oppivelvollisuuden ulottamista jo viisivuotiaisiin esitti keväällä professori Juho Saaren johtama eriarvoisuutta käsitellyt työryhmä. Esiopetuksen pidentäminen nähtiin työryhmässä keinona puuttua yhteiskunnan eriarvoistumiseen.

–Yhteiskunnan mahdollisuus vaikuttaa ennaltaehkäisevästi eriarvoisuuteen on vahvimmillaan silloin, kun luodaan edellytyksiä oppimaan oppimiselle ja kyvykkyyksiä oman elämän rakentamiseen, työryhmä toteaa loppuraportissaan.

–Koko ikäluokan 5-vuotiaasta kattava, oppivelvollisuutta edeltävä, nykyisen varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukainen varhaiskasvatus on parhaita investointeja yhteiskunnan eheyteen ja tasa-arvoon.

Perussuomalaisten kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Sami Savio ilmoittaa vastustavansa tavoitteita esiopetukseen osallistumisvelvollisuuden laajentamisesta kaksivuotiseksi. Savion mukaan esitys lyhentäisi leikki-ikää ja kaventaisi perheiden valinnanvapautta.

Savio syyttää, että OAJ:n vaatimuksessa lapset jäävät taka-alalle.

–Oppiminen on erittäin tärkeää, mutta pitkän koulutusputken ehtii varsin mainiosti aloittaa hieman myöhemminkin. Esityksessä näkyykin vahvasti yhden ammattijärjestön harjoittama edunvalvonta lapsen näkökulman jäädessä taka-alalle. Tämä on hyvin valitettavaa, sillä lasten etu on myös yhteiskunnan etu, Savio sanoo.

LUE MYÖS:

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille? Hintalappu 90 milj. € – Opetusministeri: Kokoomukselle sopii