Oikeustieteen professorit Kati Kulovesi ja Päivi Leino-Sandberg kirjoittavat hiilineutraalisuustavoitteeseen liittyvän 2035Legitimacy -hankkeen blogissa siitä, mistä Euroopan unionin Fit for 55 -lakipaketissa on kyse ja miksi se on tärkeä.