Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (sin.) kiistää blogissaan perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen väitteet tuulivoimatuista, jotka Hakkarainen syytti sinisten hyväksyneen ministeripestien takia ja pettäneen näin vaalilupauksensa. Turusen mukaan perusuomalaisetkin olivat hallitusohjelmassa hyväksymässä tukia, jotka eivät ole uusia.

Hakkaraisen mukaan perussuomalaisten vaaliohjelmissa on jo vuodesta 2011 alkaen vaadittu tuulivoiman tuotantotukien lopettamista, koska ”tuulivoimatuet ovat romuttamassa sosiaaliturvamme rahoituspohjaa”.

–Hallituslähteiden mukaan sinisten ministeriryhmä on purematta nielaisemassa tuulivoimalle nykyisten syöttötariffien 2–3 miljardin euron päälle vielä miljardin euron lisätuen. Tällä Soini kumppaneineen varmistelee ministeripestiensä säilymistä, perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Hakkarainen katsoi tiedotteessa.

–Miljardien eurojen tuella veronmaksajien piikkiin saadaan olematon vastine, tuulivoimalla jättituilla saadaan tuotettua vain 2–3 % sähköstämme. Äänestäjät luottivat perussuomalaisten vaaliohjelmiin ja nostivat perussuomalaiset hallitukseen. Nyt siniset ovat pettämässä vaalilupauksista viimeisenkin, jonka he antoivat ollessaan perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaina viime vaaleissa. Vielä perussuomalaisten ministereinä ollessaan he vannoivat, ettei kansalaisten terveydelle haitallista tuulivoima voida tukea veronmaksajan piikistä, kansanedustaja Hakkarainen latasi.

Hakkaraisen mukaan perussuomalaiset esittää, että syöttötariffien maksatus keskeytetään välittömästi ja peritään takaisin kaikilta vuonna 2013 ja sen jälkeen rakennetuilta tuulivoimaloilta, jotka on rakennettu 2 kilometrin varoaluetta lähemmäksi asuntoja ja eläinsuojia. Hakkarainen viittaa sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa 2013 antamaan lausuntoon, joka on annettu Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavasta. Siinä ministeriö toteaa, että tuulivoimala-alueiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 kilometriä, sillä tuulivoimaloiden pienitaajuisen melun terveyshaitoista on vielä erittäin vähän tietoa.

– Nykyisistä tuulivoimansyöttötariffeista säästettävät sadat miljoonat eurot mahdollistavat perussuomalaisten vaatiman home- ja sisäilmasairaiden terveysohjelman toteuttamisen evakkotaloineen, Hakkarainen sanoi.

Sanasota perussuomalaisten ja puolueesta kesällä irtautuneen Sininen tulevaisuus -ryhmän välillä on ryöpynnyt sittemmin aika ajoin.

”Ei tekemistä totuuden kanssa”

Kansanedustaja Kaj Turusen (sin.) mukaan Hakkaraisen tiedotteella ”ei ole totuuden kanssa mitään tekemistä”. Hän syyttää Hakkaraista valehtelusta ”tahallaan, tyhmyyttään tai pyynnöstä”.

– Toisin kuin Hakkarainen väittää, se ei ole uusi tuulivoimatuki, vaan se on sovittu toteutettavaksi teknologianeutraalisti ja kilpailutuksen kautta. Määrältään uusiutuvalla raaka-aineella tuettu energia olisi 2 TWh, Turunen sanoo Puheenvuoron blogissaan.

–Hakkaraisen tiedotteen sisältö joutuu outoon valoon myös sen vuoksi, että hän itse on hyväksynyt kyseessä olevan väliaikaisen ja rajoitetun uusiutuvan energian tuen. Se on hallitusohjelmassa ja siitä sovittiin 2015. Hakkarainen ja kaikki muutkin perussuomalaiset kansanedustajat olivat täysin tietoisia tuesta ja hyväksyivät sen niin kuin muutenkin koko hallitusohjelman.

Turusen mukaan hallituksen esitys ei ole vielä eduskunnan käsittelyssä, vaan se on ollut lausuntokierroksella, jonka perusteella hallitus valmistelee esityksensä. Turusen mukaan tuesta ei sen toteutuessa tehdä tuulivoimatukea, vaan teknologianeutraali eduskunnan hyväksymän energia- ja ilmastostrategian mukaisesti.

– Teuvo nolaa itsensä kun suostuu välittämään omana tiedotteenaan sellaisten ”kavereiden” aivopieruja, jotka eivät tiedä faktoja tai eivät niistä välitä, Turunen sivaltaa.

Perussuomalaiset vastasi nopeasti julkaisemalla avoimen kirjeen Turuselle. Sen mukaan Turunen ”vastasi Hakkaraiselle tavalla, joka ei ole kansanedustajan arvolle sopivaa”.

– Mikset tunnusta faktoja – vai ovatko kepulaiset onnistuneet vetämään Sinut retkuun tässäkin asiassa? kirjeessä todetaan.

Perussuomalaisten mielestä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) nykyesitys mahdollistaisi vain tuulivoiman pärjäämisen tukikisassa. Perussuomalaisten mukaan nykyinen esitys ei ole hallitusohjelman mukainen, koska sitä ei toteuteta markkinaehtoisesti tai taloudellisen edullisuusjärjestyksen mukaan. Kirjeessä viitataan seuraaviin kohtiin hallitusohjelmassa:

–Hallitus on sitoutunut vuodelle 2030 päätetyn ilmasto- ja energiapaketin markkinaehtoiseen ja kustannustehokkaaseen toteuttamiseen sekä neuvotteluihin kansainvälisestä ilmastosopimuksesta. Teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja hiilivuodon torjunta ovat ilmastopolitiikan keskeisiä lähtökohtia, hallitusohjelmassa todetaan.

–Uusiutuvan energian lisäämisen ja EU:n suuntaviivat täyttävä tuki perustetaan teknologianeutraalisuuteen ja taloudelliseen edullisuusjärjestykseen, hallitusohjelma linjaa.

Näin katsoo ministeriö

TEM:n uusiutuvan energian tukijärjestelmien kehittämistyöryhmä julkaisi loppuraporttinsa toukokuussa 2016. Sen mukaan sertifikaatti järjestelmä toimii markkinaehtoisesti, kun ensin on poliittisesti päätetty velvoitteen tavoitetaso. Raportin mukaan uusiutuvan energian osuuden lisäys saavutetaan järjestelmän avulla kustannustehokkaasti.

–Järjestelmä on lähtökohtaisesti teknologianeutraali, mutta samalla siihen liittyy ylituen riski. Järjestelmän rahoittavat sähkön käyttäjät. Hankekehittäjällä on järjestelmässä riski sekä sähkön markkinahinnan että sertifikaatin hinnan kehityksestä. Korkea riskitaso lisää tuen tarvetta, raportissa todettiin.

Raportissa huomautettiin, että sähkönmarkkinoiden toimivuuden kannalta on parempi jättää osa riskistä hankekehittäjän kannettavaksi.

Lisäksi perussuomalaiset kritisoivat, että sininen ministeriryhmä on suostunut tekemään uusiutuvien energiamuotojen lakipaketin, vaikka tuulivoimanterveysvaikutustutkimukset ovat pahasti kesken. Perussuomalaisten mukaan uusiutuvien tuotantotukien lainvalmistelua ei pitänyt edes aloittaa, ennen kuin ”puolueeton kaksivaiheinen terveystutkimus on valmistunut”.

Hallitus sopi selvitysten tekemisestä marraskuussa 2016 energia- ja ilmastostrategiassa, jonka mukaan TEM teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista ennen uusiutuvan sähkön tuotantotukea koskevan lain valmistelua.

TEM julkaisi selvityksen kesäkuussa. Sen mukaan mitatut infraäänitasot ovat samaa suuruusluokkaa tuulivoimaloiden lähellä ja kaupunkiympäristössä. Selvityksessä todetaan, että tällaisissa ympäristöissä esiintyvien infraäänitasojen suorista terveyshaitoista ei ole tieteellistä näyttöä. On esitetty mekanismeja, joilla pienet infraäänitasot voisivat vaikuttaa terveyteen, mutta niiden merkityksestä ei ole riittävää näyttöä. Tutkijoiden mukaan tutkimuksia infraäänien pitkäaikaisista terveysvaikutuksista on vähän ja lisätutkimukset ovat perusteltuja.

Selvityksessä todettiin, että eläinten osalta tarvetta olisi erityisesti lepakoihin keskittyville tutkimuksille sekä pitkäaikaisseurannoille tuulivoimaloiden vaikutuksista. Tuulivoimaloihin törmäävien lintujen ja lepakoiden määrä vaihtelee paljon eri lajien välillä. Luonnontieteellisen keskusmuseon arvion perusteella tuulivoiman lisärakentaminen ei todennäköisesti aiheuta Suomessa merkittävää uhkaa lintujen ja lepakoiden populaatioille, jos voimalat sijoitetaan alueille, joissa lajien tiheydet ovat alhaisia ja törmäysten todennäköisyydet mahdollisimman vähäisiä.