Elinkeinoelämän järjestöt EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät vetoavat hallitusneuvotteluihin osallistuviin puolueisiin, jotta sdp:n ajamaa institutionaalisten sijoittajien lähdeveroa ei toteutettaisi.

Elinkeinoelämän keskusliiton verojohtaja Anita Isomaa-Myllymäki vieraili tiistaina hallitusneuvottelujen veropolitiikka-alaryhmässä, jota johtaa sdp:n eduskuntaryhmän verovastaava Timo Harakka. Harakka kiisteli vaalien alla toistuvasti elinkeinoelämän ja finanssialan kanssa lähdeveron vaikutuksista.

Isomaa-Myllymäen tilaisuudessa käyttämästä esitysmateriaalista ilmenee, että lähdeveron estäminen kuuluu EK:n silmissä hallituskauden tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. Pääministeripuolueeksi pyrkivä sdp puolestaan nosti veron käyttöönoton näkyvästi esiin vaalikampanjassaan.

Onko vetoomuksenne suunnattu sdp:lle vai enemminkin sen kanssa hallitukseen pyrkiville puolueille, kuten keskustalle, jotta sdp:n vaatimukseen ei suostuttaisi?

”Kyllä tämä on yhteinen vetoomus kaikille. Toki sdp on pitänyt esillä veron käyttöönoton mahdollisuutta ja tuonut sitä vahvasti esiin. Mutta halusimme tuoda nämä ongelmat esiin koko veropolitiikkaryhmälle”, Isomaa-Myllymäki sanoo.

Isomaa-Myllymäki toteaa, ettei voi kommentoida tarkemmin luottamuksellisten keskustelujen sisältöä tai sitä, millaisen vastaanoton veroryhmässä sai.

”Mutta sen voin sanoa, että tämä aihe herätti keskustelua.”

Uskotko, että sdp:n päätä on mahdollista kääntää?

”Se, mitä joka tapauksessa toivon, jos tässä asiassa edetään, on että se tehtäisiin harkitusti laatimalla huolellinen taustaselvitys, jossa selvitettäisiin ja tarkasteltaisiin niitä heijastevaikutuksia, joita tällaisen veron käytöllä väistämättä on niihin, jotka veron kohteeksi joutuvat. Vasta tämän jälkeen on tarpeeksi tietoa vaikutuksista, jotta päätöksiä voitaisiin tehdä.”

”Valitettavasti tämä vero loppujen lopuksi, jos se esimerkiksi koskee työeläkeyhtiöitä, vaikuttaisi eläkkeisiin eläkemaksujen korotuspaineina tai tulevien eläkkeiden leikkauspaineina”, Isomaa-Myllymäki jatkaa.

Sdp:n esittämä viiden prosentin lähdevero perittäisiin institutionaalisten sijoittajien kuten sijoitusrahastojen, eläkeyhtiöiden, säätiöiden ja ay-liikkeen Suomesta saamista osingoista. Elinkeinoelämän kritiikin mukaan vero vaikeuttaisi suomalaisten yritysten varainhankintaa ja heikentäisi suomalaisia pääomamarkkinoita eli vähentäisi ulkomaisten sijoittajien rahan kohdistumista Suomeen.

Elinkeinoelämän kritiikin kärkenä on, että vero ei olisi tasapuolinen. Kotimaiset toimijat joutuisivat sen aina maksamaan, mutta ulkomaiset instituutiot saattaisivat sen välttää, EK varoittaa. Tämä johtuu joitakin maita koskevista verosopimuksista, jotka Isomaa-Myllymäki nostaa esiin veroryhmälle pitämässään esityksessä. LUE LISÄÄ: Suomen verosopimukset söisivät demareiden lähdeveroa – Sdp: Este huomioitu laskelmassa

Sdp on kuitenkin huomauttanut, että vain viiden maan verosopimukset rajoittaisivat lähdeveron perimistä ja näihin maihin maksetaan noin 20 prosenttia Suomesta ulkomaille maksettavista osingoista. Viiden maan joukossa on tosin finanssialan kannalta hyvin merkittäviä maita: Iso-Britannia, Irlanti, Ranska ja Yhdysvallat.

EK:n mukaan nollaverosopimukset mahdollistaisivat edelleen osinkojen saamisen ilman veroa, koska omistuksia voidaan järjestellä sopimusmaihin ja ”rahastojen kotipaikkaa on aika helppo siirtää”.

Sdp on todennut, että kyseiset verosopimukset tulisi neuvotella uusiksi. Isomaa-Myllymäki toteaa esityksessään, että ”verosopimusten uudelleenneuvotteleminen on täysin epärealistinen ajatus”.

Miksi näin?

Ensinnäkin siksi, että verosopimukset ovat vastavuoroisia, Isomaa-Myllymäki sanoo. Jos jotain muutetaan, pitää miettiä koko sopimuksen tasapainoa ja toisenkin osapuolen hyötymistä.

”Emme voi irrottaa sopimuksesta yhtä artiklaa, vaan muutos edellyttää aina, että koko sopimus neuvotellaan uudelleen”, hän sanoo.

”Ei ole sanottua, että sopimuksen vastapuoli olisi millään lailla halukas tekemään tällaista muutosta – kuten Portugalin sopimusneuvotteluissa on nähty.”

EK:n mukaan verotuottojen lisäys olisi ”vähäinen ja käyttäytymismuutosten johdosta epävarma”. Isomaa-Myllymäen mukaan tarkkaa arviota siitä, kuinka paljon lähdevero tuottaisi, ei EK:lla kuitenkaan ole. Sdp tavoittelisi verolla peräti 250-500 miljoonan euron tuottoja.

Laajemmin ottaen EK ja muut yritysten etujärjestöt toivovat, että yritysten, omistamisen ja omistajanvaihdosten verorasitus ei kiristy ja että ”puhtaasti kansallisia, uusia veromuotoja” ei oteta käyttöön.

Hallitusneuvotteluissa vieraili tänään myös keskusjärjestö SAK:n edustusto. Lue lisää: SAK iski miljardin esityksen pöytään Säätytalolla – Verolista sai kokoomuksen suunniltaan

LUE MYÖS:

Sdp vastaa Finanssialalle: ”Suomen 80 verosopimuksesta vain 5 rajoittaa osinkojen verotusta”

Sdp kiristäisi ruuvia uudella verolla: ”Suomessa omistaminen kevyemmin verotettua”