Kansanedustaja ja Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa (kok.) pitää välttämättömänä, että kuluvalla eduskuntakaudella arvioidaan Kela-lain uudistamista. Kelan johtajia ei ole mahdollista valita määräajaksi, mitä Sarkomaa pitää merkittävänä epäkohtana.

Sarkomaa haluaa asiantuntijatyöryhmän arvioimaan Kela-lakia sekä Kelan asemaa ja valvontaa. Hän vie ehdotuksen ryhmän asettamisesta Kelan valtuutettujen käsiteltäväksi. Ryhmän tehtävä olisi laatia arvio ja sen pohjalta toimenpide-ehdotukset.

Kelan toimintaa valvoo eduskunta, joka nimeää tehtävään valtuutetut. Kela-valtuutetut ovat jo pyytäneet syksyn ensimmäiseen yleiskokoukseensa esityksen Kelan johdon näkemyksistä Kela-lain muutostarpeista.

Sarkomaa kutsuu nyt kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat keskustelemaan Kela-lainsäädännöstä syysistuntokauden alussa. Sarkomaan mielestä on erityisen tärkeä arvioida, onko Kelan valvonta nykyisellään riittävää ja tarkoituksenmukaista. Sarkomaa pohtii, ovatko Kelan ja ministeriöiden toimivaltasuhteet kohdallaan Kelan nykyisiä ja tulevia tehtäviä ajatellen.

Kela-lain uudistaminen on Sarkomaan mukaan välttämätöntä monestakin syystä. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee sen, että Kelan johtajia ei ole mahdollista valita määräajaksi. Sarkomaan mukaan on vaikea nähdä syitä, miksi nopeasti muuttuvassa maailmassa Kelan johtajat valitaan niin sanottuihin ”eläkevirkoihin”.

–Tämä on täysin vastoin sitä, miten valtion hallinnon ylimpien virkamiesten valinnasta on säädetty. Valtion ylimpiin virkoihin nimitetään virkamieslain mukaan pääsääntöisesti viiden vuoden määräajaksi, Sarkomaa katsoo lähettämässään tiedotteessa.

Virkamiesten valinnasta säädetään virkamieslaissa ja Kelan johtajien valinnasta laissa Kansaneläkelaitoksesta. Kelan pääjohtaja on ollut keskustataustainen jo yli 60 vuotta. Tällä hetkellä tehtävässä toimii Elli Aaltonen, joka seurasi keskustan ministerinäkin toiminutta Liisa Hyssälää.

Sarkomaa huomauttaa, että Kelan rooli ja rahoitus on muuttunut 80 vuoden toiminnan aikana merkittävästi. Kelan rahoituksesta jo 68 prosenttia tulee valtiolta. Kela maksoi etuuksia viime vuonna 14 miljardia ja sen toimintamenot olivat 431 miljoonaa euroa.

–Kela on läsnä monin tavoin lähes jokaisen suomalaisen arjessa. Kelan laadukkaiden toimintaedellytysten turvaaminen on keskeistä koko ihmisten arjen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta, Sarkomaa huomauttaa.