Valtion rahapeliyhtiö Veikkauksen olemassaoloon kytkeytyy perustavanlaatuinen ristiriita, joka selittää julkisen kuohunnan yhtiön toiminnasta, katsoo riippuvuuksiin ja pelimonopoliin perehtynyt sosiologian emeritusprofessori Pekka Sulkunen.