Nepalilaisen ravintolan pyörittäminen Suomessa voi Talouselämän mukaan olla erittäin tuottavaa bisnestä. Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n mukaan Suomen ravintola-alan keskimääräinen liikevoittoprosentti on ollut viime vuosina noin yhden ja neljän välillä. Osassa nepalilaisravintoloiden taustalla toimivissa yhtiöissä liikevoiton osuus on ollut liikevaihdosta valtavasti suurempi.

Helsingin Sanomat kirjoitti viime viikolla, että osassa Suomen nepalilaisia ravintoloita tapahtuu "laajaa ja systemaattista työntekijöiden hyväksikäyttöä", johon liittyy lain rajat ylittävät työmäärät ja viralliset työehdot alittavat korvaukset. HS:n mukaan taustalla toimii pieni omistajien joukko, jolla on tiivis yhteys toisiinsa.

Lehti nosti jutussaan keskiöön kolme Nepalista tullutta yrittäjää Devi Sharman, Hemraj Sharman ja Ram Aryalin. He kommentoivat HS:lle, että heidän ravintoloissaan noudatetaan lakia ja työehtosopimuksia. Sharmojen ja Aryalin alaisuudessa ja omistuksessa on lukuisia yhtiöitä, joista osa on hyvin tuottoisia.

Helsingin Kampissa toimivan ravintola Satkarin liikevaihto oli vuonna 2017 päättyneellä tilikaudella yli 1,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 266 000 euroa ja liikevoittoprosentti 22. Viime vuonna päättyneen tilikauden liikevaihto oli miljoonaa euroa, liikevoitto 197 000 euroa ja liikevoittoprosentti 19.

Liikevoitto kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäljelle ennen rahoituseriä ja veroja. Liikevoittoprosentti kertoo liikevoiton osuuden liikevaihdosta. Yli 10:n liikevoittoprosenttia pidetään yleensä hyvänä ja liikevoittoprosenttia 5–10 tyydyttävänä.

Joulukuun 2016 yhtiökokouspöytäkirjassa kerrotaan, että Ram Aryal omistaa koko Satkar Oy:n osakekannan. Aryal on myös yhtiön hallituksen jäsen.

Helsingissä sijaitsevat Mount Everest -ravintolat ovat myös hyvin tuottoisia. Ravintoloiden taustalla oleva Restaurant Aamaa Oy on tehnyt noin 1,2 miljoonan euron liikevaihdon joka vuosi tilikausilla 2015 - 2018. Liikevoittoprosentit ovat olleet niinä vuosina 17–24.

Yhtiön omistustietoja ei ollut saatavissa. Hemraj Sharma on sen hallituksen jäsen.

Erittäin kannattava on ollut myös helsinkiläisen Yeti Nepal -ravintolan taustalla oleva Sairam Oy. Yhtiön 696 000 euron liikevaihdosta jäi vuonna 2017 liikevoittoa 21 prosenttia. Viime vuonna päättyneellä tilikaudella liikevaihto oli 715 000 euroa ja liikevoittoprosentti 20.

Viime vuoden elokuun yhtiökokouspöytäkirjan mukaan Devi Sharma omisti vaimonsa kanssa yhteensä 30 prosenttia yhtiöstä.

Devi Sharma ja hänen vaimonsa omistavat viime vuoden elokuun yhtiökokouspöytäkirjan mukaan myös kaksi kolmasosaa ravintola Himalajan taustalla olevasta Himal Oy:stä. Tilikaudella 2016 yhtiöllä oli 925 000 euron liikevaihto ja liikevoittoprosentti 16. Tilikaudella 2017 liikevaihtoa tuli 656 000 euroa ja liikevoittoprosentti oli 11.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n pääekonomisti Ari Peltoniemi kertoo Talouselämälle, että Suomen ravintola-alan keskimääräinen liikevoittoprosentti oli pitkään yksi tai kaksi. Vuonna 2016 keskimääräinen liikevoittoprosentti oli 2,9 ja vuonna 2017 3,8.

Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lapin mielestä 20:n liikevoittoprosentti suomalaisessa ravintolassa on hyvin korkea.

"Eivät sellaiset kyllä tyypillisiä ole. Normaaliaikoina ne ovat yhden ja kolmen prosentin pinnassa koko toimialalla", Lappi sanoi.

Lue myös: Neljä keinoa ravintola-alan ongelmien korjaamiseen: ”Esiin tulleet tapaukset ovat karmaisevia”