Tasavallan presidentin palkkiota aiotaan korottaa. Valtioneuvoston kanslian hallitusneuvos Arno Liukko kertoo, että tasavallan presidentin palkkion tarkistusta koskevan hallituksen esityksen valmistelu on viimeistelyvaiheessa.