Kokoomus rahoittaisi varainsiirtoveron poistosta aiheutuvat veromenetykset muun muassa rajaamalla oman asunnon myyntivoiton verovapautta ja korottamalla kiinteistöveroa, kertoo Talouselämä.

Puolue uskoo myös, että veron poisto lisäisi verotuloja ”dynaamisten vaikutusten” kautta, tosin vain ”hyvin maltillisesti”.

Oppositiopuolue SDP on kysellyt kokoomukselta tiukkasanaisesti, kuinka puolueen esittämän varainsiirtoveron poiston aiheuttama verotulojen menetys korvattaisiin. Varainsiirtovero tuottaa vuosittain 860 miljoonaa euroa, josta 85 prosenttia eli noin 730 miljoonaa kertyy asunto- ja kiinteistökaupoista. Menetetyt verotulot pitäisi ottaa jostain muualta, koska dynaamisiin vaikutuksiin ei voi luottaa.

Lue lisää: SDP iski heti: ”Mistä kokoomus leikkaisi 780 miljoonaa euroa?”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän verotyöryhmää johtava kansanedustaja Elina Lepomäki kertoo, että menetetyn verotuoton kompensoimiseksi ”voisi pohtia asumiseen liittyvien verotukien poistoa kuten oman asunnon myyntivoittoverovapauden rajaamista ja asuntolainojen korkovähennysoikeudesta luopumista”.

Korkovähennystä ollaan tosin jo poistamassa. Tämän vuosikymmenen alussa kaikki korot olivat vähennyskelpoisia, tänä vuonna vähennyskelpoinen osuus on enää 35 prosenttia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä on kannatusta myös kiinteistöveron korotukselle osana varainsiirtoveron tuottojen korvaamista. Kansanedustaja Juhana Vartiainen pitää kiinteistöveroa parempana kuin varainsiirtoveroa.

Kokoomuksen kanta varainsiirtoveron poistoon käy ilmi puoluehallituksen vastauksista kesäkuussa pidettävän puoluekokouksen aloitteisiin. Kaikkiaan seitsemän puolueosastoa oli vaatinut aloitteissaan varainsiirtoveron poistoa tai keventämistä.

Lue laajempi juttu Talouselämästä.