TE-toimistoissa otetaan määräaikaisesti käyttöön tulospalkkio, mistä hallitus linjasi budjettiriihessään. Tarkoitus on edistää pitkään työttömänä olleiden työllistymistä.

Hallituksen mukaan tarkoitukseen varataan miljoona euroa ensi vuonna.

Tulospalkkio olisi asiantuntijakohtainen ja määräaikainen ensi vuoden loppuun saakka. Palkkio maksettaisiin vain silloin, kun työtön pääsee töihin, eikä esimerkiksi työttömän ohjautumisesta palveluihin.

Kyseessä on Martti Hetemäen johtaman kansliapäällikkötyöryhmän ehdotus, jonka perusteella tulospalkkiomallia pohditaan nyt ministeriössä. Työryhmä valmisteli budjettiriiheen nopean aikavälin työllisyyttä edistäviä toimia valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) pyynnöstä.

Työryhmä korostaa, että palkkion tulisi perustua nimenomaan TE-toimiston panokseen työllistymistuloksen saavuttamisessa. Yksi vaihtoehto voisi olla palkkion kytkeminen tilanteisiin, joissa työnantaja on palkannut TE-toimiston esittelemän työnhakijan. Tämä kannustaisi TE-toimistoja tarjoamaan työnantajille työnhakijoiden esittelyä sen sijaan, että välitettäisiin työtarjouksia työnhakijoille. TE-toimistoja kannustettaisiin samalla huomioimaan myös pidempään työttömänä olleet hakijat esittelyissä.

Työryhmä ehdottaa, että palkkio voitaisiin rajata koskemaan esimerkiksi vähintään 6 kuukautta työttömänä olleita. Siihen voidaan sisällyttää työllistyminen myös julkiselle tai kolmannelle sektorille ilman palkkatukea tai sitten se voidaan rajata pelkästään niihin, jotka työllistyvät yrityksiin joko palkkatuella tai ilman.

Työryhmän mukaan palkkio voisi perustua saman tyyppisiin elementteihin kuin tulosperusteiset ostopalvelut. Sitä voitaisiin maksaa eri tasoisena riippuen esimerkiksi siitä, työllistyykö asiakas vakituisesti vai määräaikaisesti ja kuinka pitkään. Tasossa voitaisiin huomioita myös palkkatuen käyttö.

Edellytyksenä palkkion maksamiselle olisi, että työtön ei ole ollut 1.9.2018 vakinaisessa ansiotyössä kuuden viimeksi kuluneen kuukauden aikana.

Työryhmä katsoo, että tulospalkkio voisi lisätä henkilöstön motivaatiota epävarmassa muutostilanteessa. Sote-uudistukseen liittyvä maakunta- ja kasvupalvelu-uudistus saattavat työryhmän mukaan aiheuttaa henkilöstön keskuudessa epävarmuutta. Työryhmä huomauttaa, että tulospalkkio voisi tukea myös julkisen ja ostetun palvelutuotannon vertailtavuutta, kun kasvupalvelupilotit käynnistyvät.

TE-toimistoissa on ollut käytössä toimistokohtainen tulospalkkiomalli 2000-luvun alkuvuosina, mutta toimistokohtaisen mallin vaikuttavuus ei työryhmän mukaan ollut hyvä.