Helsingin tuoreen piispan Teemu Laajasalon yrityksen tilinpäätöksiä on toimitettu kaupparekisteriin vuosia myöhässä. Laajasalon yrityksen satojen tuhansien eurojen velkataakka ja yrityksen epäselvä tilanne huolestuttaa Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhosta, joka vaatii piispalta selvitystä yrityksen taloudesta.

Laajasalon omistamalla TL Opetus Oy:llä on tuoreen tilinpäätöksen mukaan velkaa yhteensä 385 929 euroa, ilmenee Alma Talentin analyytikon Ari Rajalan selvityksestä. Tästä ulkopuolista pankkilainaa on noin 254 000 euroa ja muuta, Laajasalon omaa lainaa yhtiölle noin 131 000 euroa. Laajasalo vahvistaa tilanteen Uudelle Suomelle.

Laajasalo on myynyt yhtiönsä liiketoiminnan, joten pääsykoevalmennusta tarjonneesta yrityksestä on jäljellä lähinnä velat. Yhtiö vaikuttaa kuitenkin maksukyvyttömältä, sillä tilinpäätöshetkellä sen kassassa oli vain 53,26 euroa ja sille on myös rekisteröity yksi maksuhäiriömerkintä. Verottaja hakee yhtiöltä 897 euron saatavaa. Summan ulosotto estyi ilmeisesti maksukyvyttömyyden vuoksi.

Laajasalo on aiemmin kertonut aikovansa ajaa yhtiönsä alas tänä vuonna. Hän kuitenkin viestii nyt Uudelle Suomelle, että alasajo ei toteudu tänä vuonna.

– Toivoin, että maaliin olisi päästy vuodenvaihteessa, jonkin verran asia on venynyt, Laajasalo toteaa.

Yhtiön alas ajaminen saattaakin olla hankalaa, sillä yrityksen velat tulisivat tällöin todennäköisesti perittäviksi Laajasalolta itseltään, analyytikko Rajala arvioi.

Lakkautuksen sijaan TL Opetus Oy toimitti joulukuussa 2017 kaupparekisteriin peräti kolme tilinpäätöstä. Yhtiön vuosien 2015, 2016 ja 2017 tilinpäätökset on allekirjoitettu ja tilintarkastettu vasta 13. joulukuuta 2017. Tilanne on poikkeuksellinen ja tilintarkastaja onkin huomauttanut asiasta tilintarkastuskertomuksissaan.

Myös yhtiön oman pääoman vajoamisesta miinukselle tehtiin lakisääteinen merkintä kaupparekisteriin vasta 19.12.2017, vaikka oman pääoman menetys tapahtui jo tilikaudella 2012/6. Yhtiö teki tuolloin kokoonsa nähden massiivisen 558 800 euron tappion. Merkintä oman pääoman menettämisestä tulisi tehdä viipymättä, ja tilintarkastaja huomauttikin laiminlyönnistä ensimmäisen kerran jo vuonna 2014.

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, tuomiokapitulissa läsnäolo- ja puhevaltuutettu Johanna Korhonen ihmetteli Laajasalon yrityksen tilannetta syksyllä 2017. Hän toivoi Laajasalon teettävän vapaaehtoisesti niin sanotun erityistilintarkastuksen osakeyhtiöönsä ennen kuin astuu piispan virkaansa. Erityistilintarkastuksilla voidaan selvittää muun muassa, onko yrityksen tai yhteisön taloutta hoidettu lainmukaisesti.

Tarkastus on kuitenkin tekemättä.

– Hän [Laajasalo] ei suostunut siihen, Johanna Korhonen sanoo Uudelle Suomelle.

– Ei sitä ole tehty, sillä hän ilmoitti selkeän vastahakoisuutensa erityistilintarkastukseen.

Vastahakoisuus tarkastukseen ja uudet tilinpäätöstiedot eivät ainakaan kevennä Korhosen huolta piispan talousasioista. Korhonen olisi toivonut, että tilanne olisi selvitetty erityistilintarkastuksella ennen kuin Laajasalo astui virkaansa, mutta virassa aloittaminen ei poista vaatimusta avointen kysymysten selvittämisestä.

– Mielestäni valitettavasti edelleen ollaan siinä tilanteessa, että piispan taloudessa on selvitettäviä asioita, ja edelleen olen sitä mieltä, että erityistilintarkastus on tarpeen, Korhonen sanoo.

Hän valmistelee parhaillaan Laajasalolle kysymyslistaa tämän yritystoimintaan liittyvistä epäselvyyksistä. Yksi hänen kysymyksistään Laajasalolle on, mistä tai keneltä on peräisin TL Opetus Oy:n muihin pitkäaikaisiin velkoihin kirjattu 131 000 laina.

– Tämän summan säästäminen kirkkoherran palkasta näyttää kyseisenä ajankohtana epätodennäköiseltä, sanoo Korhonen, joka huomauttaa rahoittajalla olevan merkitystä sidonnaisuuksien näkökulmasta.

Teemu Laajasalo: En tiennyt että yritys on enää tilintarkastusvelvollinen

Piispa Teemu Laajasalo vastasi perjantaina sähköpostitse hyvin suppeasti Uuden Suomen kysymyksiin aiheesta. Hänen mukaansa yrityksellä ei ole enää liiketoimintaa ja ”se saatetaan nyt siihen tilaan, että yritys voidaan lakkauttaa”. Laajasalon mukaan aikataulutavoitteista on sovittu pankin kanssa, mutta tänä vuonna yrityksen lakkauttaminen ei toteudu.

Tilinpäätösten myöhäistä tarkistuttamista ja toimitusta kaupparekisteriin hän perustelee yrityksen toiminnan supistumisella vuoden 2013 jälkeen.

– Kuten olen aiemmin sanonut, en tiennyt, että yritys on enää tilintarkastusvelvollinen, koska toiminta on ollut niin pienimuotoista. Tämän vuoksi tilintarkastukset ja merkinnät on tehty vasta nyt, Laajasalo kertoo.

Laajasalon mukaan hänen yrityksellään on velkaa pankille mainitut 250 000 euroa ja ”loput minulle”. Tällä hän viittaa 131 000 euron velkasummaan, jota Korhonen ihmetteli.

Muun muassa taloustoimittajana toimineen Johanna Korhosen mielestä vyyhti vaatii selvittämistä monestakin syystä. Ensimmäinen on se, että koko yrityksen olemassaolo tuli hänelle yllätyksenä piispanvaalin jälkeen. Korhosen mukaan Laajasalo ei ollut ilmoittanut TL Opetus -osakeyhtiöstään tuomiokapituliin hakiessaan sivutoimilupaa luennointitöitä varten. Korhosen mielestä yhtiöstä olisi tullut ilmoittaa. Laajasalo oli jättänyt yrityksen mainitsematta myös piispanvaalisivustonsa ansioluettelossa.

Toinen syy on yrityksen velkataakka.

– Piispan korkean palkan idea on se, että henkilö voi tosiaan keskittyä palvelemaan kirkkoa ja seurakuntia kuten pitää. Olen huolissani siitä, että jos piispalla on hyvin paljon velkaa henkilökohtaisella vastuullaan, niin kuin nyt on, niin aiheuttaako tämä hänelle riippuvuuden näistä [yrityksen] asiakkaista, Korhonen sanoo.

Piispojen keskimääräinen palkka on Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan noin 9500 euroa kuussa. Helsingin piispa on ansainnut noin 120 000 euroa vuodessa.

Viranhoito kärsii, jos piispa joutuu panostamaan ison osan ajastaan tai henkisestä energiastaan yritystoimintaansa tai talousongelmien hoitamiseen, Korhonen jatkaa.

– Tämä on huolestuttavaa kirkon näkökulmasta, koska maksamme piispalle isoa palkkaa juuri siksi, että hän voisi keskittyä täysillä seurakuntien ja kirkon jäsenten palvelemiseen eikä asiakkaidensa palvelemiseen.

Teemu Laajasalon mukaan talousasiat eivät anna syytä huoleen piispanviran kannalta.

– Ei tällä ole vaikutusta tehtävieni hoitoon, hän viestii Uudelle Suomelle.

Alma Talentin analyytikko arvioi, että Laajasalon on vaikea ajaa alas yritystään. Yhtiön rahalaitoslainan vakuutena on yrityskiinnitys, ja koska yrityksellä ei ole omaisuutta, ei lainalla käytännössä ole vakuutta. Näin ollen on todennäköistä, että rahoittaja on vaatinut Teemu Laajasalolta lainalle omavelkaisen takauksen, joka alasajon myötä perittäisiin häneltä itseltään.

Johanna Korhonen arvioi samoin.

– Yrityksen velkaa on paljon helpompi lyhentää lyhentämättömällä liikevaihdolla kuin omalla piispan nettopalkalla, Korhonen sanoo.

Korhonen huomauttaa, että julkisissa viroissa tulee muiden kytkösten lisäksi kertoa myös merkittävistä velkasidonnaisuuksista.

– Mielestäni on tärkeää, että piispan oman taloudellisen toiminnan taustat selvitetään, koska piispa on hiippakuntamme ylin laillisuusvalvoja ja ylin eettinen suunnannäyttäjä. Jotta piispan toimintaedellytykset olisivat mahdollisimman hyvät, hänen omaan taloudenpitoonsa liittyvät epäselvät kysymykset olisi syytä selvittää, Korhonen sanoo.

Teemu Laajasalon yrityksen taloustilanteesta kertoi syksyllä 2017 ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.