Helsingin seurakuntien johtoryhmä on päättänyt tilata välittömästi selvityksen seurakuntien talousasioista. Selvitys tilataan ulkopuoliselta, riippumattomalta asiantuntijalta. Yhtymänjohtaja painottaa, että myös julkisuudessa esillä olleet väärinkäytösepäilyt käydään läpi.