Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa opettajankoulutukseen on vielä tunkua. Suomessa myös opettajien yhteiskunnallinen arvostus on suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä ilmenee tuoreesta tutkimuksesta, jossa on vertailtu eri Pohjoismaiden opettajankoulutusjärjestelmiä.