Suomen neljän suurimman teleyhtiön verkkokaupoissa on annettu kuluttajille puutteellisia tietoja. Asia selvisi EU-maiden kuluttajansuojaviranomaisten yhteisessä valvontaiskussa, jossa tarkastettiin marraskuussa 2017 yhteensä 207 teleyhtiön verkkosivustot.

Kuluttaja-asiamies on edellyttänyt, että Elisa, DNA, Moi Mobiili ja Telia Finland korjaavat havaitut puutteet. Kaikki yhtiöt ovat jo sitoutuneet korjaamaan havaitut puutteet, Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV kertoo tiedotteessaan.

EU-maiden kuluttajansuojaviranomaisten tekemässä valvonnassa tarkastettiin, kerrotaanko kuluttajille harmonisoidun EU-lainsäädännön edellyttämät tiedot.

Kuluttaja-asiamies tarkasti Suomessa suurimpien teleoperaattorien verkkokaupoissa päätuotteet eli kunkin teleoperaattorin osalta yhden matkapuhelinliittymän ja mobiililaajakaistaliittymän.

Tarkastukset suoritettiin sekä PC:llä että mobiililaitteella, koska kuluttajat käyttävät ostosten tekoon yhä enenevässä määrin mobiililaitteita. Puutteet liittyivät matkapuhelin- ja mobiililaajakaistaliittymien myyntiprosesseihin ja siihen, mitä tietoja kuluttajille myyntiprosesseissa annetaan ja missä vaiheessa.

Kuluttajan kannalta on tärkeää, että hän saa matkapuhelin- ja mobiililaajakaistaliittymää verkkokaupasta hankkiessaan oikeat tiedot oikeaan aikaan selkeästi ja ymmärrettävästi, KKV kirjoittaa.

Kuluttaja-asiamiehen valvontaiskussa havaitsemat puutteet liittyivät nimenomaan verkkokaupan myyntiprosesseissa kuluttajille annettaviin tietoihin.

Tyypillistä on, että kuluttajille markkinoidaan matkapuhelinliittymää, jolla on kiinteä kuukausittainen pakettihinta. Pakettihintaan ei kuitenkaan yleensä kuulu yritys- ja palvelunumeroihin soittaminen, mutta sitä ei välttämättä kerrota kuluttajille selvästi.

Mobiililaajakaistatuotteen myyntiprosessissa ei puolestaan voida edellyttää, että laajakaistaa hankkiva kuluttaja joutuu itse aktiivisesti poistamaan tilauksen osaksi automaattisesti valitun laitteen, jos ei halua sen tulevan osaksi sopimusta.

Jos teleoperaattorin hinnoittelumalli perustuu siihen, että sopimuksen ensimmäiset 6 tai 12 kuukautta ovat säännönmukaisesti edullisemmat kuin sen jälkeen, ensimmäisten kuukausien hintaa ei voi esittää erityisenä tarjouksena.

Sopimukseen sovellettavien sopimusehtojen on oltava aina kuluttajan saatavilla ennen sopimuksen tekemistä, KKV muistuttaa.

Lähde: Kauppalehti