Työnantajapuoli Teknologiateollisuus ry tuomitsee Teollisuusliiton uudet kovat toimet irtisanomissuojaa koskevassa kiistassa. Perjantain päätös tuli työnantajille ikävänä yllätyksenä. Tilanne työmarkkinoilla on jo kestämätön, Teknologiateollisuus katsoo.

SAK:lainen Teollisuusliitto ilmoitti tänään perjantaina, että se irtisanoo kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitun pöytäkirjan työajan pidentämisestä 24 tunnilla. Ilmoituksen mukaan pöytäkirjan voimassaolo päättyy vuoden 2019 lopussa, Teknologiateollisuus toteaa.

”Pöytäkirjan irtisanominen on valitettava ja rankka päätös. Kilpailukykysopimuksen mukaisilla toimilla on ollut merkittävä vaikutus kilpailukykyyn ja Suomen talouskasvun vauhdittumiseen”, Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo tutkimustietoihin viitaten.

Teknologiateollisuus paheksuu erityisesti sitä, että Teollisuusliiton toimenpiteen kohde ei työnantajan tulkinnan mukaan liity mitenkään nyt käytävään riitaan hallituksen irtisanomislaista. Kilpailukykysopimus solmittiin jo vuonna 2016.

”Ilmoituksen ajoitus viittaa meneillään olevaan poliittiseen kiistaan irtisanomissuojasta, vaikka työajan pidennyksellä ei ole mitään tekemistä tuossa riidassa”, Helle toteaa.

”Teollisuusliiton ilmoitus tuli ikävänä yllätyksenä.”

Helteen mukaan vasta ensi vuonna työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä käydään varsinaiset neuvottelut siitä, millaisia kilpailukykyä ja työllisyyttä edistäviä toimia työehtosopimuksiin jatkossa sisältyy.

”Ilmoituksen ajankohta loukkaa neuvottelukulttuuria, sillä Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat nimenomaisesti sopineet, että ne arvioivat tulevana talvena työajan pidentämisen vaikutuksia alan yritysten kilpailukykyyn ja työllisyyteen ja tekevät tarvittavat johtopäätökset seuraavalla neuvottelukierroksella ensi vuonna. Asiassa on tärkeää edetä sopimuksen mukaisesti sekä tehdä työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta vastuullisia päätöksiä”, Helle sanoo.

Teknologiateollisuus toivoo irtisanomiskiistaan pikaista ratkaisua. Ylityökiellot ja lakot ovat työnantajan mukaan jo ”aiheuttaneet ja aiheuttavat suuria menetyksiä, ja pitkittynyt kiista heikentää jo työmarkkinasuhteita”.

LUE LISÄÄ: Teollisuusliitto irtisanoo kiky-lisätunnit – koskee 100 000 työntekijää