Ilmatieteen laitoksen mukaan erilaiset epätavalliset sääilmiöt lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä. Euroopan alueella hellejaksot yleistyvät ja matalat lämpötilat käyvät harvinaisemmiksi. Suomessa sen sijaan rankkasateiden ja helteiden todennäköisyys kasvaa ja pakkasjaksojen todennäköisyys pienenee.

– Tällä hetkellä tiedämme, että tulevaisuudessa hellejaksojen ja metsäpalojen todennäköisyys kasvaa ja pakkasjaksojen todennäköisyys pienenee Suomessa. Myös rankkasateiden todennäköisyys kasvaa kuten myös runsaiden talvisateiden mahdollisuus. Suomen voimakkaissa tuulissa tapahtuvien muutosten arvioinnissa on kuitenkin edelleen epävarmuutta, erikoistutkija Ari Venäläinen kertoo.

Ilmastonmuutokseen voi liittyä myös joitakin hyvin äärimmäisiä muutoksia. Tällainen on esimerkiksi Pohjois-Atlantille lämpöä tuovan merivirran eli termohaliinisen pohjois-eteläsuuntaisen kiertoliikkeen pysähtyminen. Myös suurten mannerjäätiköiden sulaminen tai Atlantilta saapuvien matalapaineiden kulkureittien muuttuminen pohjoisemmaksi voivat aiheuttaa ilmastossa hyvin voimakkaita muutoksia.

Tällaisten äärimmäisten muutosten todennäköisyys on pieni, mutta ne pitää huomioida niiden aiheuttamien dramaattisten seurausvaikutusten takia. Äärimmäisten ilmastonmuutosten riski kasvaa sitä suuremmaksi mitä enemmän maapallon lämpötilan annetaan kohota.