Teollisuusliiton valtuusto on hyväksynyt liiton ja Teknologiateollisuuden välille syntyneen uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen. Valtuusto päätti asiasta yllättävän tiukan äänestyksen jälkeen.

Sopimuksen puolesta äänesti 29 valtuutettua ja sitä vastusti 22 valtuutettua. Tyhjää äänesti 2 valtuutettua. Siinä mielessä tulos oli yllättävä, että liiton suuri neuvottelukunta suositti aiemmin yksimielisesti neuvottelutuloksen hyväksymistä. Liiton hallitus puolestaan hyväksyi sopimuksen viikko sitten äänestyksen jälkeen.

Talouselämän mukaan sopimusta vastustaneet arvostelivat muun muassa työaikajoustojen lisäämistä, joiden tulkittiin vahvistavan työnantajan asemaa silloin, kun työehdoista sovitaan paikallisesti.

Uusi työehtosopimus korottaa palkkoja kahden vuoden aikana keskimäärin 3,2 prosentilla. Lisäksi liitot sopivat optiovuodesta, joka pidentäisi sopimuskautta vielä vuodella. Tällöin kolmannen vuoden korotuksista neuvoteltaisiin keväällä 2019.

–Uusi työehtosopimus nostaa henkilökohtaisen palkkaosuuden alarajan kolmesta viiteen prosenttiin ja vastaavasti ylärajan 25:stä 26 prosenttiin. Tämä merkitsee selkeää korotusta erityisesti taulukkopalkoilla työtä tekeville sekä vuokratyöntekijöille, todetaan liiton tiedotteessa.

Alan työntekijät voivat jatkossa sopimuksen mukaan vaihtaa palvelusvuosilisän ja lomarahoja ylimääräisiin vapaapäiviin, jotka lasketaan työssä olon veroiseksi ajaksi.

–Sopimus antaa nyt ensimmäisen kerran mahdollisuuden sopia ns. pekkaspäivien käytöstä työpäiviksi. Oikeus koskee kuutta 12,5 pekkaspäivästä. Sopiminen edellyttää pääluottamusmiehen työnantajan kanssa sopimaa kehyssopimusta sekä tätä mahdollisuutta käyttävän henkilön omaa suostumusta.

Sopimus parantaa liiton mukaan luottamushenkilöiden asemaa, selkeyttää koulutussopimusta ja parantaa reissutyössä tapahtuvan majoittumisen ehtoja. Sopimus sisältää myös parannuksia työriitoja koskevaan menettelyyn, avaa pään yhteistyössä harmaan talouden torjumiseksi sekä käynnistää liittojen välisen tuottavuusohjelman.