Helsingin hovioikeus on tuominnut kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) 80 päiväsakkoon kansanedustajakollegansa Veeran Ruohon (kok) pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdistelusta. Hakkaraisen tuloilla sakkoa kertyy maksettavaksi yhteensä 5 440,00 euroa.

Hakkarainen oli käynyt Ruohoon kiinni eduskunnan kuppilassa pikkujouluiltana joulukuussa 2017. Hakkarainen oli ottanut Ruohoa kaulan takaa kiinni niskalenkkiotteella ja toisella kädellä vääntänyt tämän kasvoja niin, että sai suudeltua tätä. Hakkarainen ilmoitti pian tapahtumien jälkeen jättävänsä perussuomalaisten varapuheenjohtajan tehtävät.

Helsingin hovioikeuden tuomio koveni selvästi Helsingin käräjäoikeuden aiemmin määräämästä 45 päiväsakosta.

”Ottaen kuitenkin huomioon, että Hakkarainen on kohdistanut väkivaltaa asianomistajan pään ja kaulan alueelle ja se, että hänen syykseen on lisäksi luettu seksuaalinen ahdistelu ja että teko on tapahtunut asianosaisten työpaikalla, on tuomittua rangaistusta pidettävä yleiseen oikeuskäytäntöön nähden liian alhaisena ja rangaistusta on siten korotettava”, Helsingin hovioikeus toteaa tuomiossaan.

Lisäksi tuomiossa korostetaan, että ”[s]illä seikalla, että asianomistaja on ollut kansanedustaja ei ole merkitystä rangaistusta mitattaessa ottaen huomioon, että rikos ei ole kohdistunut asianomistajaan tämän aseman vuoksi”.

Käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut Hakkaraisen maksamaan Ruoholle korvaukseksi pahoinpitelyn aiheuttamasta kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 1 000 euroa ja seksuaalisen ahdistelun aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä 400 euroa ja oikeudenkäyntikuluista 1 674 euroa korkoineen. Tältä osin tuomio pysyi ennallaan.

Helsingin hovioikeuden ratkaisu oli yksimielinen. Tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli se myöntää asiassa valitusluvan.