Ihmiskontaktien rajoittaminen laskee päivittäisten tartuntojen määrää, mutta toisaalta pidentää epidemian kestoa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa.

THL ja Turun yliopisto ovat tehneet mallinnukset, joiden perusteella Suomessa viime viikolla aloitettiin ihmisten välisten kontaktien vähentäminen kieltämällä yli 500 hengen tilaisuudet sekä vähentämällä ryhmäharrastustoimintaan liittyviä kontakteja. Samalla lisättiin tiedotusta ikääntyneiden suojaamistarpeesta.

”Ilman rajoitustoimia kukin tartunnan saanut voisi tartuttaa keskimäärin 2,2 uutta henkilöä. Kun edellä mainitut rajoitukset ovat päällä, lukema laskee 1,8:aan”, kertoo professori Kari Auranen Turun yliopistosta tiedotteessa.

”Tällä viikolla ilmoitetut lisärajoitukset laskevat tätä lukua edelleen”, Auranen jatkaa.

Alkuperäisten rajoitusten jälkeen Marinin hallitus on ilmoittanut radikaaleista lisätoimista ja poikkeusoloihin siirtymisestä Suomessa. Koulut suljetaan, yli 70-vuotiaita kehotetaan pysymään eristyksissä muusta väestöstä ja rajat suljetaan lukuisten muiden toimien ohella.

THL:n lisämateriaaleista ilmenee, että tartutuslukuun 1,8 johtaa kaikkien suomalaisten kontaktien vähentäminen 20 prosentilla. Kun tähän yhdistetään 50 prosentin vähennys 5-15-vuotiaiden kontakteista, tartuntaluku laskee ennusteen mukaan lukemaan 1,42.

”Viimeisessä mallinnetussa tilanteessa, kun kummatkin rajoitukset ovat päällä, kukin tartunnan saanut tartuttaa enää keskimäärin 1,4 uutta henkilöä”, THL kertoo.

Epidemian korkein kohta eli päivittäisten tartuntojen määrä laskee mallinnuksen mukaan 70 prosentilla. Tämä johtuu siitä, että epidemian madaltuva huippu leviää pidemmälle ajalle.

”Epidemia pitenee rajoitustoimien seurauksena kaksinkertaiseksi”

THL:n tiedotteen mukaan rajoitustoimilla epidemian kulkua on mahdollista hidastaa, jolloin sen kesto puolestaan voi pidetä huomattavasti.

Ennusteessa rajoitustoimet pitkittävät epidemian kestoa 188 vuorokauteen, kun se alun perin oli 95 päivää ja maltillisemmilla rajoituksilla 129 päivää.

”Epidemia pitenee rajoitustoimien seurauksena kaksinkertaiseksi eli kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen”, THL kertoo.

”On tärkeää hidastaa epidemian kulkua ja madaltaa tartuntahuippua, jotta terveydenhuollon kapasiteetti riittää vakavasti sairastuneiden hoitamiseen. Valtaosa sairastaa taudin lieväoireisena kotona, mutta osa sairastuneista voi tarvita sairaalahoitoa”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino tiedotteessa.

Kari Aurasen mukaan koulujen sulkeminen edesauttaa epidemian hidastumista sekä vähentää jonkin verran ikääntyneiden tartuntoja.

”Ikääntyneiden tartuntojen vähentäminen eri keinoin on tärkeää, koska koronavirus voi aiheuttaa etenkin heille vakavamman taudin, joka voi vaatia sairaalahoitoa", Auranen jatkaa.

Mallinnus toteutettiin dynaamisella ns. SEIR-mallilla (altis-tarttunut-tartuttava-immuuni). Tällaisia malleja käytetään yleisesti, kun arvioidaan erilaisten interventioiden vaikutuksia epidemioihin.

LUE MYÖS: