Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on päivyttänyt ohjeensa omaehtoisesta karanteenista Suomeen saapuville matkustajille.

Ohjeet koskevat niitä, jotka saapuvat Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat. Näiden matkustajien suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa.

THL korostaa, että että omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatka Suomeen kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske.

”Huomaa, että omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa, vaikka olisit käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen. Näin siksi, että testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä. Negatiivinen testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen saat tartunnan tai että tartunta on itämässä. Jokaisella Suomessa asuvalla tai vierailevalla on yhteisvastuu siitä, että covid-19 -epidemia ei kiihdy hallitsemattomasti”, THL painottaa.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että henkilö välttää lähikontaktia muihin aina kun mahdollista, ja on kotioloissaan.

THL:n pävitetyssä ohjeessa suositellaan, ettei omaehtoisessa karanteenissa oleva mene työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyisi kotona.

”Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Välttämätöntä liikkumista on esimerkiksi lääkärissä käynti, riittävät turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käynti ei ole välttämätöntä liikkumista”, ohjeissa todetaan.

Lisäksi THL suosittelee nyt, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen.Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä.

Lisäksi omaehtoisessa karanteenissa olevien tulee välttää julkisen liikenteen käyttämistä.

Omaehtoinen karanteeni koskee Euroopan maista Ruotsista, Espanjasta, Luxemburgista, Portugalista, Puolasta, Ranskasta, Tsekin tasavallasta, Itävallasta, Sveitsistä, Sloveniasta, Bulgariasta, Kroatiasta, Romaniasta, Iso-Britanniasta ja Monacosta palaavia. Näistä maista sallitaan paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Lisäksi lentokentillä sallitaan kauttakulkuliikenne.

Euroopan ulkopuolisista maista maahantulon rajoitukset jatkuvat kaikkien muiden maiden kohdalla lukuun ottamatta Georgiaa, Japania, Uutta-Seelantia, Ruandaa, Etelä-Koreaa, Thaimaata, Tunisiaa, Uruguayta ja Kiinaa.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Myös Suomen kansalaisen perheenjäsenet pääsevät maahan kansallisuudesta riippumatta.