Suomessa on testattu koronaviruksen varalta lähes 12 000 ihmistä ja laboratoriovarmistettuja uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamia tautitapauksia on todettu 792 ihmisellä.

THL:n tuoreet luvut kuvaavat tilannetta tiistaina 24.3. kello 12.30. Kaikkien 12 000 näytteen tiedot eivät ole mukana, sillä ”näytteiden ilmoittamisessa ja kirjaamisessa on edelleen viiveitä”.

Sairaalahoidossa on koronan vuoksi 40 ihmistä ja heistä tehohoidossa 11 ihmistä. Koronavirukseen on Suomessa kuollut yksi iäkäs ihminen.

”Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä”, THL kertoo.

Uusimmat tartuntamääriä kuvaavat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin lukuihin nähden, sillä näytteenottokriteereitä on muutettu. Lieväoireisia potilaita ei pääsääntöisesti testata. Näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita, sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta.

Sukupuolijakauma ja ikäjakauma

Koronaviruspotilaiden sukupuolijakauma painottuu Suomessa miehiin. Suomessa tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista tapauksista 61 prosenttia on miehiä ja 39 prosenttia naisia.

Maailmalla on havaittu, että koronaviruksen aiheuttama kuolleisuus on miehillä suurempaa kuin naisilla. Asia ilmenee muun muassa Worldometers-sivustolta, jonka mukaan tähän saattaa vaikuttaa se, että tupakointi, joka altistaa virukselle, on Kiinassa yleisempää miesten keskuudessa.

Suomen todetut tartunnat painottuvat yleisesti ottaen keski-ikäisiin ikäryhmiin. Eniten tartuntoja on 30-39-vuotiaiden, 40-49-vuotiaiden ja 50-59-vuotiaiden ikäryhmissä. Näissä kolmessa ikäryhmässä vahvistettuja tartuntoja on 100-120 kussakin.

Tämän jälkeen eniten tartuntoja on todettu 20-29-vuotiaiden ryhmässä. Lapsilla ja yli 70-vuotiailla todettuja tartuntoja on vain vähän. Ikäjakauman kuvaaja ja muuta lisätietoa löytyy THL:n verkkosivuilta.