Tähän mennessä Suomessa on todettu 272 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Näytteenottokriteerit ovat muuttuneet, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia viime viikon lukuihin.

THL:n mukaan tartuntaa epäiltäessä näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. Lieväoireisilta ja matkoilta palaavilta näytteitä otetaan edelleen lääkärin harkinnan mukaan. Oireettomia ei testata.

Myös muut Pohjoismaat ja muun muassa Alankomaat ja Iso-Britannia ovat THL:n mukaan siirtyneet samankaltaiseen näytteenottostrategiaan.

”Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Niillä alueilla, missä on merkkejä epidemian leviämisestä, tulisi keskittyä riskiryhmien, eli iäkkäiden ja perussairaiden suojelemiseen”, THL toteaa nettisivuillaan.

”Lievistä hengitystieinfektion oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille. Siten voidaan hidastaa epidemian leviämistä.”

THL huomauttaa, että muiden maiden epidemiatilanteista ei voida vetää suoria johtopäätöksiä Suomen tilanteeseen tai sen kehittymiseen.

Tapausmäärät raportoidaan tartunnan saaneen henkilön sairaanhoitopiirin mukaisesti. Jos asuinkunnasta ei ole tietoa saatavilla, tulos on merkitty näytteen ottaneen sairaanhoitopiirin alueelle.

Varmennetut tautitapaukset ovat THL:n mukaan jakautuneet sairaanhoitopiireittäin seuraavasti:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE): 3

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP): 2

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri (ESSOTE): 2

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS): 149

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP): 10

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (SOITE): 2

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP): 15

Lapin sairaanhoitopiiri (LSPH): 3

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri (LPSHP): 2

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP): 25

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri (PKSSK): 1

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPO): 27

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP): 3

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri (PHHYKY): 1

Satakunnan sairaanhoitopiiri: 9

Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP): 2

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP): 15

Aluetieto vahvistamatta: 1

Tapauksia ei siis ole vahvistettu Kainuussa, Kymenlaaksossa ja Itä-Savossa.