Sikainfluenssarokote Pandemrixin ja lasten narkolepsiatapausten välinen yhteys on vahvistunut, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kansallinen narkolepsiatyöryhmä vahvistaa loppuraportissaan tammikuisen arvionsa, että talvella 2009–2010 annettu Pandemrix-rokotus myötävaikutti Suomessa 4–19-vuotiailla havaittuun narkolepsiatapausten määrän kasvuun.

Tutkimuksen mukaan riski sairastua narkolepsiaan oli 12,7-kertainen rokottamattomiin verrattuna ikäryhmässä 4–19. Alle 4-vuotiailla lapsilla ja yli 19-vuotiailla aikuisilla vastaavaa narkolepsian lisääntymistä ei havaittu.

Pandemrix-rokottamiseen liittynyt narkolepsia on kaikissa tutkituissa tapauksissa havaittu henkilöillä, joilla on narkolepsian riskiperimä.

Sikainfluenssainfektiolla ei näytä olevan merkittävää roolia tai yhteisvaikutusta Pandemrix-rokotteen kanssa narkolepsian synnyssä.

Muista maista toistaiseksi vain Ruotsi on epidemiologisen tutkimuksen avulla vahvistanut pandemiarokottamiseen liittyneen narkolepsiatapausten lisääntymisen. Myös Ruotsissa lisääntynyt narkolepsiariski on havaittu lapsilla ja nuorilla.

THL:n ylläpitämään rokotusten haittavaikutusrekisteriin oli elokuuhun mennessä ilmoitettu 98 Pandemrix-rokotuksen jälkeen ilmennyttä narkolepsiatapausta, joista 79 oli rokotettaessa 4–19-vuotiaita.