Sosiaali- ja terveysministeriö STM:n lakiluonnos työttömyysturvalain muutoksista on ollut lausuntokierroksella. Lausunnoista ilmenee, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suhtautuu lakihankkeeseen kriittisesti.