Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo päivittäneensä suositustaan kasvomaskien käytöstä. Uusi suositus koskee nyt koko Suomea. THL suosittelee,