Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo päivittäneensä ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden suomalaisten ohjeistusta siitä, miten he voivat suojautua koronavirustartunnalta.

Ohjeistuksen peruste on se, että erityisesti yli 70-vuotiailla on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) laajan aineiston perusteella ikä on covid-19-taudin merkittävin riskitekijä.

Jo aiemmin on kerrottu, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lievennettyjä ohjeita ikääntyneille. Hallituksen on määrä tiedottaa yli 70-vuotiaiden uudesta ohjeistuksesta keskiviikkona.

THL:n uudet ohjeet ovat seuraavat:

– Ikääntyneiden on hyvä noudattaa samoja yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi kuin muidenkin. Näitä ovat lähikontaktien välttäminen ja etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin sekä hyvä käsihygienia.

– Hoidettaessa kauppa- ja apteekkiasioita tai käytäessä terveyskeskuksessa, on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä vähintään 1-2 metrin turvaväli. Myös asiointia ruuhka-aikaan kannattaa välttää.

– Apua voi tarvittaessa pyytää läheisten lisäksi naapureilta, kotikunnasta, seurakunnasta tai järjestöltä.

– Mikäli ikääntyneellä on hengitystieinfektion oireita, hänen pitää välttää kontakteja muihin ihmisiin ja ottaa yhteys lääkäriin. Sairastuessaan ikääntyneen pitää hakeutua hoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

– Läheisiin ja ystäviin on tärkeää pitää yhteyttä myös poikkeusoloissa esimerkiksi puhelimella tai muilla etäyhteydenpitovälineillä.

– Kasvotusten tapaamisissa on pidettävä huoli kahden metrin turvavälistä. Naapurit ja läheiset ihmiset ovat myös tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa.

– Vierailulle ei pidä mennä yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien luokse, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

– Jos on välttämätöntä vierailla riskiryhmään kuuluvan luona, se pitää tehdä turvallisesti. Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja pitää välttää. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla. Käsihygienia ennen ja jälkeen vierailun on tärkeää.

– Aktiivisuus ja omien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten kykyjen monipuolinen käyttö pitää yllä ikääntyvän hyvinvointia ja toimintakykyä. Mikä tahansa mielekäs tekeminen auttaa ylläpitämään hyvinvointia, kuten kotityöt, leivonta, käsityöt, lukeminen tai piha- ja puutarhatyöt.

– Ikääntyneen on hyvä liikkua päivittäin joko ulkoilemalla tai kotona vaikka jumppatuokiona. Ulkoillessa pitää muistaa pitää kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin.

– Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu ja hyvä ateriarytmi ovat aina tärkeitä, samoin riittävä määrä nestettä.

– Olennaista on myös huolehtia terveydestä. Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä. Hoitoon on hakeuduttava myös, jos pitkäaikaissairaus vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveydenhuollossa.