Helsingin poliisi on eilen vastannut kansalaisten liikennettä koskeviin kysymyksiin Facebookissa. Yksi kysymys kuului, pitääkö suojatiellä ajavaa pyöräilijää väistää.

- Kukaan ei saa ajaa suojatiellä polkupyörällä, ei edes alle 12 -vuotiaat. Suojatiellä pitää aina taluttaa polkupyörää, ellei kyseessä ole pyörätien jatke, jolloin suojatien yli voi ajaa. Tällöin autoilijan ja pyöräilijän normaalit väistämissäännöt ovat voimassa, Helsingin poliisi vastasi kysyjälle.

Pyöräilijä siis saa ajaa tien yli ainoastaan pyörätien jatketta, ei suojatietä pitkin. Jalankulkijan kuuluu puolestaan käyttää suojatietä. Polkupyörää saa kuitenkin taluttaa suojatiellä, sillä taluttaessaan pyöräänsä pyöräilijästä tulee jalankulkija ja häntä pitää väistää.

Pyörätien jatke merkitään suojatieviivoja lyhemmillä viivoilla. Pyörätien jatke ei ole suojatie. Näin ollen suojatiesäännöt eivät päde pyörätien jatkeella.

- Pyörätieltä tuleva pyöräilijä saa ajaa tien yli pyörätien jatketta pitkin, mutta hänen on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan muuta liikennettä. Autoilijan tai motoristin puolestaan on väistettävä, kun hänellä on liikennemerkillä osoitettu väistämisvelvollisuus tai hän on kääntymässä pyörätien jatkeen yli, kertoo Liikenneturva.

Liikenneturva on kertonut, että nimenomaan pyöräilijän väistämisvelvollisuuden tuntemuksessa on puutteita. Moni ei tiedä, että pyöräilijä joutuu väistämään tietä ylittäessään autoa, ellei autoilijalle ole merkitty väistämisvelvollisuutta.

Liikenneturvan mukaan suojatiemerkinnät selkiytyvät vuoden 2017 loppuun mennessä siten, että kaikista ylityskohdista ja niiden tiemerkinnöistä tulee käydä selkeästi ilmi, milloin kyse on jalankulkijoille tarkoitetusta suojatiestä ja milloin pyörätien jatkeesta. Nykyisin suojateillä näkee kolmenlaisia merkintöjä, joista yhdessä pyörätien jatketta ei ole merkitty erikseen lainkaan suojatien yhteyteen.

- Kun pyörätie jatkuu toisella puolella tien ylityskohtaa, voi perinteiset suojatien valkoviivat lukea pyörätien jatkeeksi ja ylittää ajorata satulassa pysyen, neuvoo Liikenneturva suojateistä, joilla pyörätien jatketta ei ole erikseen merkitty.

Lue lisää: Menisikö tämä liikennesääntö nyt jo kaaliin?

Lue lisää: Miksei se mene jakeluun? – Ongelma onkin 40 km/h, sanoo Liikenneturva