Suomi on mukana Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa, mutta hankkeelle ei löydy julkisesti lausuttuja kansallisia poliittisia perusteita. Näin arvioidaan Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen tuoreessa julkaisussa.

Aiheesta kirjoittaneet tutkijat katsovat, että Suomi osallistuu meneillään olevaan ISAF-operaatioon syventääkseen ja parantaakseen yhteistyötään muun muassa Naton kanssa.

Tätä ei haluta sanoa ääneen

Kirjoituksessaan "Miksi Afganistan on tärkeä Suomelle?" tutkijat Jarno Limnell ja Charly Salonius-Pasternak toteavat, että perusteluja osallistumiseen ei lausuta selkokielellä, koska niin puhuvia poliitikkoja saatettaisiin syyttää Nato-intoilusta.

Tutkijoiden mukaan täällä ei myöskään haluta sanoa ääneen sitä, että Suomen ja Yhdysvaltojen välisessä suhteessa on osaksi kyse maamme kansallisesta turvallisuudesta.

–Tukemalla Yhdysvaltojen politiikkaa, toivotaan tuettavan omaa kansallista turvallisuutta – sekä ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä että mahdollisessa kriisitilanteessa. Samalla toivotaan, että ilman Nato-jäsenyyttäkin Yhdysvallat tarjoaisi ainakin osittaista paikkaa sateenvarjon alla, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijoiden mukaan Suomessa tuodaan kyllä esille kansainväliset poliittiset ja sotilaalliset perusteet sille, että maamme on mukana Afganistanissa. Kansallisia sotilaallisia perusteita löytyy myös, sillä läsnäoloa perustellaan sotilaiden ammattitaidon kehittämisellä.

–Kyse on tietyllä tapaa kertausharjoituskoulutuksesta todellisissa olosuhteissa, tutkijat toteavat.

Tutkijoiden mukaan kahden viime vuoden aikana niin tasavallan presidentti, valtioneuvosto kuin eduskuntakin ovat selventäneet operaation päämääriä. Nyt tiedetään, mitä Afganistanissa tehdään ja mihin siellä tähdätään. Sen sijaan se, miksi Afganistanissa ollaan, on edelleen epäselvää jopa monille kansanedustajille.

Tutkijat viittaavat eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon Suomen tuesta Afganistanin vakauttamiselle. Siinä valiokunta kaipaa selkeää poliittista ohjausta, "joka vastaisi muun muassa kysymyksiin, miksi Suomi osallistuu Afganistanin kriisinhallintaan ja jälleenrakentamiseen".

Suomen pakko osallistua identiteettisyistä

Ainoa Afganistania koskeva poliittinen perustelu liittyy Suomen tavoittelemaan identiteettiin lännessä.

Tutkijoiden mukaan Suomen poliittinen johto näkee, että Suomen on – kansallisista syistä – pakko olla läsnä Afganistanissa, koska niin moni muukin EU- ja Nato-maa tekee niin.

Operaation onnistuneesta lopettamisesta on tullut koko Naton elinehto. Koska Suomi pyrkii syventämään ja parantamaan yhteistyötään Naton kanssa, sen on osallistuttava operaatioon. Poisjäänti olisi tutkijoiden mielestä vaikeaa ellei jopa mahdotonta.

Osallistumalla Suomi voi parantaa myös suhteitaan Yhdysvaltoihin, jonka ulkopolitiikassa Afganistan on yksi tärkeimmistä alueista. Suomessa ei tosin ole käytetty tätäkään perustelua, tutkijat huomauttavat.