Hallitus antaa syrjimättömyyttä, yhdenvertaisuutta ja rasismin vastaisia toimia käsittelevässä tiedonannossaan määritelmän sille, miten se ymmärtää rasismin käsitteen.