Eduskunta on julistanut kiireelliseksi ja siten hyväksynyt perustuslain muutoksen, joka liittyy hallituksen esitykseen tiedustelulaeista. Päätös tarkoittaa tiedustelulakien etenemisen nopeutumista.