Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietinnöt niin sanotusta tiedustelulakipaketista. Uuden tiedustelulakivaliokunnan kansanedustajista ei tehdäkään suojelupoliisin laajaa tuvallisuusselvitystä. Uusi tiedusteluvalvontavaltuutettu valvoisi jatkossa myös koko suojelupoliisia.

Laaja turvallisuusselvitys korvataan menettelyllä, jossa tietosuojavaltuutettu tarkastaa kansanedustajan taustat suojelupoliisin rekisteristä.

”Tämä pieni muutos tähän tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenyyteen tyydyttää kaikkia ja se on hyvä”, sanoo perustuslakivaliokunnan jäsen Kaj Turunen (kok).

”Tietosuojavaltuutettu hakee tiedot suojelupoliisilta valiokuntaan hakeutuvan kansanedustajan aloitteesta. Jos merkintöjä on, tieto siitä, että on merkintä, tulee kansanedustajalle itselleen. Kansanedustaja voi sitten tehdä oman henkilökohtaisen ratkaisunsa siitä, jatkaako hän hakeutumista vielä valiokunnan jäseneksi”, Turunen jatkaa.

Aiemmin vasemmistoliitto vastusti julkisuudessa näkyvästi eduskunnan puhemiesneuvoston esitystä, että suojelupoliisi olisi tehnyt tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenille laajan turvallisuusselvityksen. Kansanedustaja Markus Mustajärvi kritisoi järjestelyä siksi, että valiokunnan tehtäviin kuuluu suojelupoliisin valvominen.

”Nyt sitten halutaan päästää suojelupoliisi eduskuntatalon sisälle ja vieläpä mukaan prosessiin, jossa valitaan suojelupoliisia eli heitä itseään valvovat jäsenet valiokuntaan. Sekö on demokratiaa? Poliisivaltiota pukkaa”, Mustajärvi arvosteli Facebookissa.

Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen on puolestaan arvioinut Uuden Suomen haastattelussa, ettei hän välttämättä uskaltaisi luovuttaa kansanedustajille turvaluokiteltua tietoa, jos heille ei ole tehty henkilöturvallisuusselvitystä.

LUE MYÖS:

Sotatieteiden tohtori: 11 kansanedustajan turvallisuusselvitys tarpeen – ”Kammataan ilmiselvät riskit pois”

”Poliisivaltiota pukkaa” – Vasemmistoliitosta tyly kuittaus sotatieteiden tohtorille

Kansanedustaja Turunen kertoo, että ehdotettu järjestely supon tekemästä selvityksestä olisi ollut perustuslain mukainen.

”Laaja henkilöturvallisuusselvitys olisi ollut paljon laajempi. Perustuslaki lähtee siitä, että tämän tyyppisissä asioissa välttämättömin tehdään”, Turunen toteaa.

Hän täsmentää, että jos tiedusteluvalvontavaliokuntaan pyrkivä kansanedustaja haluaa suojelupoliisin rekisterimerkinnästä huolimatta jatkaa hakua, käynnistäisi se neuvottelut eduskunnan sisällä. Niihin ottaisivat osaa kyseessä oleva kansanedustaja, tämän edustaman eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eduskunnan pääsihteeri ja tietosuojavaltuutettu.

Tiedustelulakipaketissa esitetään myös uuden tiedusteluvalvontavaltuutetun viran perustamista. Perustuslakivaliokunta katsoo, että siviili- ja sotilastiedustelua valvoessaan valtuutetun pitäisi valvoa koko suojelupoliisia, eikä pelkästään supon toteuttamaan siviilitiedustelua.

Lisäksi perustuslakivaliokunnan mielestä tiedusteluvalvontavaltuutetun riippumatonta asemaa tulee vielä vahvistaa. Sen vuoksi valiokunta ehdottaa, että tiedusteluvalvontavaltuutetuksi voidaan nimittää vain henkilö, jolla ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka ovat omiaan vaarantamaan valvontatehtävän asianmukaista ja riippumatonta hoitamista.

Lisäksi tiedusteluvalvontavaliokunnalle tulee antaa oikeus lausua mielipiteensä tiedusteluvalvontavaltuutetun virantäytöstä. Valiokunta voi siten esimerkiksi haastatella hakijoita niin halutessaan.