Eduskunta joutuu lähettämään tiedustelulakipaketin uudelleen valiokuntiin, jotta selviää, ovatko lakiesitykset ja niitä koskevat mietinnöt perustuslain mukaisia.

Lait olivat menossa jo eduskunnan suuren salin käsittelyyn keskiviikkona, kun ne yllättäen vedettiin pois vain muutamaa tuntia ennen istuntoa. LUE TARKEMMIN: Yllätysratkaisu eduskunnassa: Tiedustelulait vedettiin pois päivän listalta – ”Onneksi on perustuslaki”

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) sekä eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen korostavat, että helpommalla olisi päästy, jos tiedustelulakeja koskevia mietintöjä ei olisi jätetty valmiina. LUE MYÖS: Puhemies Risikko: Perustuslakivaliokunnalta uusi lausunto tiedustelulaista

”Jos mietintöä ei ole keritty laittaa pöydälle, niin valiokunta itse voi käyttää sen perustuslakivaliokunnassa ja korjata sen. Tässä on sillä tavalla hankala tilanne meidän kannaltamme, että mietintö kerittiin laittaa pöydälle”, Risikko sanoo.

Koko jupakan taustalla ovat perustuslakiasiantuntijoiden kriittiset huomiot laista. Professorit Juha Lavapuro ja Martin Scheinin kiinnittivät tviiteissään huomiota siihen, että hallintovaliokunnan mietinnön lakiehdotus tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa on perustuslain vastainen massavalvonnan kiellon, syrjinnän kiellon ja hakuehdon määrittelyn osalta.

LUE MYÖS: Nyt se tapahtui: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö jyrähtää eduskunnan äänestysvirheestä

Apulaispääsihteeri Tuovinen huomauttaa, että perustuslakivaliokunta oli nimenomaisesti velvoittanut tekemään muutoksia massavalvonnan kieltoa ja syrjinnän kieltoa koskeviin kohtiin.

Eduskunnan virkamiehet katsovat omassa muistiossaan, että mietintöjen suhdetta lausuntoon voidaan pitää ”eräin osin epäselvänä”.

Keskiviikkona tikunnokkaan nostettiin erityisesti hallintovaliokunnan tekemä mietintö siviilitiedustelusta, mutta koska lailla on kytkös sotilastiedusteluun, sekin vedettiin pois. Torstaina puhemies Risikko myönsi, että kytkös on hyvin paljon konkreettisempi: sananmuodot ovat kummassakin esityksessä samat.

”Ne mietinnön kohdat, joihin epäilyjä oli esitetty, olivat analogiset näissä kahdessa mietinnössä”, sanoo Risikko.

”Eilen epäily kohdistui erityisesti siitä syystä hallintovaliokuntaan ja sen mietintöön, koska perustuslakiasiantuntijat olivat todenneet, että puolustusvaliokunnan mietinnössä ei olisi ongelmia, vaan ainoastaan hallintovaliokunnan mietinnössä”, Risikko jatkaa.

”He [perustuslakiasiantuntijat] kiinnittivät [tviiteissään] huomiota nimenomaisesti massavalvonnan kieltoon, syrjinnän kieltoon ja hakuehdon määrittelyyn. Nämä määrittelyt ja kiellot ovat aivan identtiset sotilastiedustelun ja siviilitiedustelun puolella ja jos nyt kyseenalaistetaan siviilitiedustelu, on johdonmukaista, että arvioidaan myös sotilastiedustelun säännösedellytyksiä”, toteaa puolestaan Tuovinen.

LUE MYÖS: Selitys eduskunnan yllätyskäänteelle: Tiedustelulaeista oli nousemassa myrsky – ”Tilanne haluttiin rauhoittaa”

Jos tämä olisi tällaisenaan hyväksytty, niin olisiko se ollut perustuslain vastainen?

”Tänne [muistioon] on virkamiesmäisesti kirjoitettu, että arvio siitä, ovatko lakiesitykset suoranaisesti perustuslainvastaisia, ei kuulu eduskunnan kanslian virkamiesten vaan perustuslakivaliokunnan toimivaltaan”, Tuovinen toteaa.

Kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Scheinin huomautti Ylen radion Ykkösaamussa, että myös perustuslakivaliokunta oli tehnyt ”copy-paste-virheen”, kun se edellytti hallintovaliokunnalta täsmennyksiä peitetoimintaan valeostotoimintaan. Samat vaatimukset oli kopioitu vahingossa myös sotilastiedustelun puolelle.

”Ne ovat sellaisia poikkeuksellisia rikostutkinnan toimivaltuuksia, joita ei tiedustelutoiminnalle pitäisi lainkaan antaa, eikä varsinkaan sotilastiedustelun käsiin. Se on nyt sellainen asia, jossa perustuslakivaliokunnan lausunnossa oli copy-paste-virhe.”

LUE MYÖS: Professori kuittaa heti puhemies Risikolle: ”Konstia on kokeiltu”