Keskipalkkainen noin 3000 euroa kuukaudessa ansaitseva STTK:lainen saa palkankorotusten myötä ensi vuonna kuukaudessa 58 euroa enemmän rahaa käyttöönsä kuin tänä vuonna, keskusjärjestö laskee.

Käteen jäävän tulon nousu johtuu siitä, että palkansaajien tuloverotus säilyy ennallaan, mutta ansiotason oletetaan nousevan keskimäärin 2,7 prosenttia. Ansiotason nousussa on mukana palkkojen sopimuskorotukset ja palkkaliukumat.

STTK:n ekonomisti on samalla laskenut, miten palkan verot ja maksut jakautuvat, jos esimerkkihenkilö tienaa 3000 euroa kuukaudessa. Laskelma kuvana alla (juttu jatkuu twiitin jälkeen).

Tällaisesta palkasta nettopalkkaa jää noin 72 prosenttia eli noin 2150 euroa, minkä jälkeen suurin on kunnallisveron 16 prosentin osuus, noin 480 euroa. Työeläkemaksu on 6,7 prosenttia (200 euroa) ja sairausvakuutus sekä työttömyysvakuutus molemmat 1,5 prosenttia (45 euroa) palkasta. Valtion veron osuus on alle prosentti palkasta. Muita pieniä eriä ovat Yle-vero ja kirkollisvero (1,1 prosenttia).

Toinen STTK:n laskelma kuvaa esimerkkiperheen ostovoiman kehitystä 2018–2019. Perheessä on kaksi palkansaajaa, joiden ansiotulot ovat 2800 ja 3800 euroa kuukaudessa. Lapsilisiin ei tule ensi vuodelle korotuksia, koska osana hallituksen tekemiä julkisen talouden säästöjä lapsilisien indeksikorotukset on jäädytetty.

Hintojen odotetaan nousevan ensi vuonna 1,4 prosenttia. Tällöin keskituloisen työssäkäyvän reaalinen ostovoima lisääntyy 1,3 prosenttia, mikä tarkoittaa 28 euron lisäystä reaaliseen ostovoimaan kuukaudessa.