Suomalaisten suunterveyden asiantuntijoiden toimittama Terve suu -kirjan uudistettu painos tarjoaa perustietoa hampaiston kehityksestä, purentaelimistön rakenteesta ja toiminnasta, suunterveyden edistämisestä eri ikäkaudet huomioiden sekä suun ja hampaiston sairauksista ja niiden hoidosta. Kirjan uudistetun painoksen raikas ilme, havainnollinen kuvitus ja hyvä, värikoodattu jaottelu tekevät teoksesta helposti lähestyttävän monipuolisen tietolähteen, josta asiat löytyvät vaivattomasti.