Varakkaimman kymmenesosan osuus kotitalouksien nettovarallisuudesta on kasvanut vuodesta 1994 vuoteen 2016 Suomessa, Kauppalehti kertoo.

Rikkain kymmenen prosenttia suomalaisista omistaa kasvavissa määrin suurimman osan kaikesta kotitalouksien nettovarallisuudesta. Edellinen vastaava tilasto on julkaistu puoli vuosikymmentä sitten vuonna 2013, ja varakkaimman kymmenesosan osuus on kasvanut hieman myös näinä aivan viime vuosina.

Tilastokeskuksen tänään julkistamasta kotitalouksien nettovarallisuutta käsittelevästä tilastosta selviää, että rikkaimman väestönosan osuus nettovarallisuuden kokonaismäärästä on kasvanut ainakin vuodesta 1994. Silloin varakkain kymmenesosa omisti 39,2 prosenttia kaikesta nettovarallisuudesta. 2016 osuus oli kasvanut 46,8 prosenttiin. Kokonaisosuus varallisuudesta on siis kasvanut selkeästi kaikista rikkaimmilla.

Samalla muiden kuin rikkaimman kymmenesosan osuus kaikesta nettovarallisuudesta on vastaavasti vähentynyt.

Vähävaraisin 50 prosenttia, eli puolet kotitalouksista, omisti vuonna 1994 6,9 prosenttia kaikesta nettovarallisuudesta. Vuonna 2016 osuus oli laskenut 6,1 prosenttiin. Myös vähävaraisimpien ja rikkaimpien välissä on tapahtunut laskua, keskimäärin 1–2 prosenttia.

Nettovarallisuudessa lasketaan yhteen reaali- ja rahoitusvarat ja vähennetään niistä velat. Kotitalouksien yleisimmin omistamat varallisuuslajit olivat talletukset, kulkuvälineet (73 % kotitalouksista), oma asunto (66 %) sekä pörssiosakkeet ja suorat rahastosijoitukset (41 %). Nettovarallisuuserot eivät ole sama asia kuin tuloerot, jotka ovat pysyneet melko tasaisina.

Tilastokeskuksesta selviää, että vuonna 2016 kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli 107 200 euroa. Kaikista varakkaimpia olivat 65–74-vuotiaat, ja kaikista vähävaraisimpia 16–24-vuotiaat ja 25–34-vuotiaat. Sen jälkeen varallisuus kasvaa, kunnes yli 74-vuotiailla se kääntyy laskuun. Neljäsosalla kotitalouksista nettovarallisuutta oli yli 260 900 euroa ja neljäsosalla alle 10 700 euroa.

Nettovarallisuuden keskiarvo oli kuitenkin noin 206 600 euroa kotitaloutta kohti. Tämä johtuu siitä, että varallisuus on keskittyneempää rikkaimman 10 prosentin joukkoon.